Databeskyttelseserklæring og juridisk meddelelse

Anvendelsesområde

Denne erklæring om databeskyttelse og juridisk meddelelse gælder for dette website med domæner. Den finder også anvendelse på alle websites og domæner ejet af ZEISS, medmindre andre databeskyttelseserklæringer og juridiske meddelelser finder anvendelse på websites og domæner tilhørende ZEISS-selskaber udenfor Tyskland, f.eks. på grund af nationale love, ændrede databeskyttelseserklæringer og juridiske meddelelser. Vær derfor opmærksom på den respektive databeskyttelseserklæring, samt de juridiske meddelelser på alle de ZEISS-websites, du besøger, eller for de programmer, du benytter.
I visse tilfælde indeholder ZEISS-websites også links til eksterne firmaer, som ikke har nogen tilknytning til ZEISS, og hvor databeskyttelseserklæringen og juridiske meddelelser ikke finder anvendelse.

Generel databeskyttelsesstandard

ZEISS er en koncern, der opererer globalt, og som har juridisk uafhængige selskaber på tværs af grænser, forretningsprocesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer.

Når du besøger vores website, er det muligt, at der bliver indsamlet data, som i visse tilfælde kan være af personlig art. I denne erklæring gør vi opmærksom på, hvilke personlige oplysninger ZEISS selskaber indsamler under dit besøg på vores websites, og hvordan vi behandler disse data.

Vi tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Vi behandler de personlige oplysninger, som vi indhenter under dit besøg på vores website, i fuld overensstemmelse med relevante juridiske bestemmelser. Herudover er vores regelsæt for behandling af personlige oplysninger baseret på EU's databeskyttelsesprincipper, som garanterer den størst mulige gennemsigtighed, respekten for retten til at vælge, adgangsrettigheder og overførsel og juridisk korrekt behandling af personlige oplysninger.

Alle ZEISS-selskaber lever op til gældende love om databeskyttelse, f.eks. overholder alle ZEISS-selskaber og -datterselskaber i Tyskland den tyske stats lov om databeskyttelse (BDSG). Herudover er behandling af personlige oplysninger fastlagt i et virksomhedsdirektiv, der gælder for alle ZEISS-selskaber inden for koncernen. Formålet med dette virksomhedsdirektiv er at sikre, at dine data behandles korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivning i de ZEISS-selskaber, der håndterer personlige oplysninger. Samtidig har vi instrueret vores ansatte i at henvise til og efterleve vores regler for databeskyttelse, når som helst der bedes om personlige oplysninger under besøg på vores websites.

Indhentning, behandling og overførsel af personlige oplysninger

ZEISS ønsker, at du skal have så meget kontrol som muligt over dine personlige data. Normalt kan du besøge ZEISS-websites uden at skulle afgive nogen personlige oplysninger.

Der kan dog være visse områder på ZEISS-websitene, hvor du er nødt til at afgive personlige oplysninger, for at vi kan forbedre siden og holde kontakt med dig. Alle personlige oplysninger, som du afgiver, behandles fortroligt og gemmes og behandles udelukkende inden for rammerne af forholdet mellem dig og ZEISS.

Dine personlige oplysninger bliver ikke videresendt, publiceret eller på anden måde stillet til rådighed for tredjepart med henblik på markedsføring, medmindre du forinden har givet tilladelse til dette.
Som led i leveringen af vores services kan det under visse omstændigheder være nødvendigt at videregive dine oplysninger til tredjeparter, f.eks. forretningspartnere eller IT-serviceleverandører, som hjælper os med ordrebehandling. Vi begrænser overførslen af personlige oplysninger til disse tredjeparter til de oplysninger, som er nødvendige for at kunne udføre den relevante ydelse, og vi garanterer for, at overførslen sker i overensstemmelse med den nødvendige datasikkerhed. ZEISS-selskaber videresender kun personlige oplysninger til tredjeparter, der overholder gældende love for databeskyttelse og databehandling.

Derudover kan ZEISS blive tvunget til at offentliggøre dine oplysninger og dertilhørende data for at efterkomme en juridisk eller administrativ kendelse. Vi forbeholder os ligeledes retten til at bruge dine oplysninger med henblik på hævdelse af eller forsvar mod retslige krav.

I tilfælde af overtagelse eller fusion med et andet selskab kan det være nødvendigt at offentliggøre eller overføre dine data til potentielle eller faktiske købere. I så fald vil ZEISS tilstræbe den bedst mulige beskyttelse af dataene og overholde gældende lovkrav.

Information om datasikkerhed

ZEISS ved, hvor vigtigt det er, at de oplysninger, du giver os via internettet, behandles diskret og sikkert. Datasikkerheden på vores websites har meget høj prioritet for os. Vi har derfor gjort en stor indsats for, at vores onlinesikkerhed skal være i top. Således er al væsentlig datatrafik på ZEISS' websites krypteret. ZEISS bestræber sig på at opdatere sin krypteringsteknologi kontinuerligt i takt med den teknologiske udvikling for at sikre, at de oplysninger, du sender os over internettet, behandles fortroligt.

Vi gør brug af forskellige teknologier f.eks. til at måle brugen og effektiviteten af et website, i forbindelse med autentificering eller med henblik på at lette navigationen på websitet. Cookies er et eksempel på en sådan teknologi. En cookie er et dataelement, som et website sender til din browser. Cookien gemmes på dit system som et stykke information, der identificerer dit system.

Din IP-adresse registreres, når du besøger et af vores websites. IP-adresser bruges i forbindelse med analyse af funktionsfejl, i administrationen af websitet og med henblik på at få kendskab til demografiske tendenser. Herudover bruger vi IP-adresser - og eventuelt også andre informationer, som du har gjort tilgængelige for os på websitet eller på anden vis - til at finde ud af, hvilke af vores websites der bliver besøgt, og hvilke emner de besøgende er interesserede i.

De fleste browsere er i dag indstillet til at acceptere cookies automatisk. Du kan dog vælge at begrænse brugen af cookies via dine generelle browserindstillinger eller ved hjælp af funktionen "Dine cookieindstillinger for dette website", som er beskrevet nedenfor. Vi anbefaler, at du accepterer cookies, fordi en række funktioner på vores websites forudsætter cookies. Hvis du afviser cookies, kan det medføre, at vores websites ikke fungerer korrekt.

Webanalyse

ZEISS bruger statistik- og analyseprogrammet Google Analytics til statistisk evaluering af ZEISS' websites. Dataene anonymiseres, så de ikke kan spores tilbage til en bestemt person. De indsamlede data bruges udelukkende til fremstilling af rapporter om brugen af websitet. Disse rapporter hjælper os med at evaluere og løbende forbedre indholdet på vores websites.

Vi bruger software til oprettelse og løbende opdatering af brugerprofiler. Til dette formål bruger vi sporingscookies på websitet. Ukendte besøgende registreres som anonyme brugere.

Somme tider bruger vi retargeting. Med retargeting markeres en bruger af websitet i vores system, så vi efterfølgende kan henvende os til den pågældende igen på andre websites med individuelt målrettede informationer. De gemte data kan ikke spores tilbage til en bestemt person og kan til enhver tid deaktiveres via annonceindstillingerne.

Google Analytics bruger cookies, som sætter os i stand til at analysere din brug af vores website. Som udgangspunkt overføres cookieoplysningerne om din brug af vores website til en Google-server i USA, hvor de opbevares. Dog bliver din IP-adresse forkortet af Google, før dine data overføres, hvis IP-anonymisering er aktiveret på det pågældende website. Dette gælder i EU's medlemslande samt i andre lande, som har underskrevet aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i særlige tilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til Googles server i USA og forkortet dér. På vegne af ejeren af dette website bruger Google disse informationer til at analysere din brug af websitet, fremstille rapporter om websiteaktiviteterne og levere andre serviceydelser, som har med brugen af websitet og internettet at gøre, til websitets ejer. Den IP-adresse, der sendes fra din browser via Google Analytics, vil ikke blive sammenkædet med andre data hos Google. Du kan forhindre, at der gemmes cookies på din computer, ved at ændre indstillingerne i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du vælger at gøre dette, vil du muligvis ikke kunne bruge alle websitets funktioner fuldt ud. Du kan også forhindre Google i at registrere og behandle de cookiebaserede data, som er knyttet til din brug af websitet (herunder din IP-addresse), ved at downloade og installere det browser-plugin, som du finder under følgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Brug af sociale plug-ins

Some ZEISS websites contain the following buttons:

SocialMediaIconslocked

Der er ikke forbindelse til Facebook, Google+ eller Twitter, blot fordi disse knapper vises på websitet. Først når du klikker på én af knapperne og derved giver samtykke til kommunikation med Facebook, Google+ eller Twitter, oprettes der forbindelse.

Hvis du allerede er logget ind på det ønskede sociale netværk, sker dette, uden at et nyt vindue åbnes. Eftersom dataoverførslen sker direkte, modtager vi ingen oplysninger om de overførte data. Indholdet af dataoverførslen er det faktum, at du har besøgt den pågældende side. Hvis du samtidig er logget ind på Facebook eller et andet socialt medie, overføres denne oplysning til din konto på det sociale medie og sættes dermed i forbindelse med dig som person.

Hvis du vil vide mere om, hvordan Facebook, Google+ og Twitter bruger og opbevarer dine personlige oplysninger, anbefaler vi, at du kontakter disse sociale medier direkte. Det er også muligt at blokere sociale plugins via din browser ved at bruge add-ons.

Juridisk meddelelse

De oplysninger, der er offentliggjort på domænerne fra ZEISS, kan henvise til produkter eller services, som endnu ikke er tilgængelige i dit land. Disse informationer betyder ikke, at ZEISS nødvendigvis planlægger at udbyde disse produkter eller services i dit land på et senere tidspunkt. Om nødvendigt kan du kontakte vores regionale salgskontor, som med glæde vil oplyse dig om tilgængeligheden af disse produkter og services. Præsentationen af produkter og services på vores website udgør ikke et bindende salgstilbud.

I de tilfælde, hvor ZEISS tilbyder gratis download af software, påtager vi os intet ansvar for eventuelle skader opstået som følge af download eller anvendelse af denne software. Download og brug af denne software sker udelukkende på brugernes eget ansvar og uden hæftelse eller garanti, undtagen i tilfælde af overlagt eller grov uagtsomhed fra ZEISS' side.

Vi både nævner og angiver links til tredjepart-websites flere steder. Vi gør kun dette, hvis vi har fuld tiltro til oprigtigheden af den respektive udbyder. På trods heraf kan ZEISS ikke påtage sig ansvar for databeskyttelsesbestemmelserne for eller indholdet af disse websites og påtager sig intet ansvar i denne forbindelse. Disse eksterne links kan kendes på følgende ikon:

 

ZEISS er indehaver af alle rettigheder til indholdet og layoutet på sine websites og forbeholder sig retten hertil. De immaterielle rettigheder til vores websites er beskyttede, hvilke også gælder vores varemærker. Tekst, billeder og grafik på vores websites samt layout osv. af websitene er underlagt loven om ophavsret samt andre beskyttende lovbestemmelser. Det samme gælder animationer og software. Enhver form for gengivelse af hele eller dele heraf er forbudt, medmindre der er indhentet skriftlig tilladelse hertil. Denne website giver ingen tilladelse til brugen af de immaterielle rettigheder. ZEISS forbeholder sig retten til at ændre, suspendere eller lukke sine websites på et hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsling.

Til trods for, at indholdet af vores websites er nøje udvalgt og sammensat, kan vi ikke påtage os ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf eller garantere uhindret adgang til selvsamme. Så vidt det er juridisk tilladt, accepterer vi intet ansvar for direkte eller indirekte skader, herunder mistede indtægter, som er opstået som følge af brugen af vores website eller i forbindelse med information, som er offentliggjort på vores website. Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre eller supplere informationerne på websitet.

© Carl Zeiss AG - Senest ændret: april 2016

På dette website bruger vi cookies. Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer, når du besøger et website. Det er meget almindeligt at bruge cookies. Vi bruger dem som en hjælp til at forbedre vores websider og optimere visningen af dem. Ved at bruge vores websider erklærer du dig indforstået med dette. Læs mere