Etisk regelsæt for ZEISS

Betydning for ZEISS og forretningspartnere

Optimal ydeevne og opfyldelse af selv de strengeste krav har højeste prioritet hos ZEISS. Ikke kun på det teknologiske område, men også når det gælder overholdelse af alle gældende regler.

For ZEISS er det en selvfølge at følge alle gældende love i de lande, hvor ZEISS opererer. Dette gælder især i forhold til konkurrenterne og på områder som korruption og bestikkelse. Ud over dette stræber ZEISS efter at behandle sine ansatte og forretningspartnere på en fair måde.

ZEISS fastsatte disse standarder første gang i 2007. Den aktuelle udgave af det etiske regelsæt for ZEISS kan hentes under Download.

Det etiske regelsæt for ZEISS understøttes af et detaljeret compliance-program, som bruges til regelmæssigt at kontrollere, at koncernen overholder regelsættet.

Hos ZEISS er vi overbeviste om, at en konsekvent overholdelse af loven går hånd i hånd med den stabile økonomiske success, som ZEISS og vores forretningspartnere nyder godt af. ZEISS forventer derfor, at vores forretningspartnere samarbejder med ZEISS på en måde, der respekterer ZEISS etisk regelsæt, dvs. at alle forretningspartnere overholder vores etiske regelsæt, når de handler med ZEISS.