7 måletip

For den professionelle måletekniker

Hold dig opdateret med flere tip fra ZEISS

Tip 7: Software speeder processerne op

Der er softwareoptioner, som direkte påvirker varigheden af din måleproces.
Disse to eksempler viser de besparelser, der er mulige:

1. CALYPSO definerer et "virtuelt plan" til måling af en afbrudt scanningsvej. Den typiske procedure på dette punkt ville være at bevæge sig vertikalt opad og over hullet til den anden side af hullet og ned på overfladen og fortsætte scanningen. "FlyScan"-funktionen fra VAST Performance-softwarepakken fra ZEISS gør det muligt for måletasteren at spare sig selv for denne omvej "Op, hen, ned". I stedet bevæger den sig lige hen over hullet og fortsætter med at scanne på den anden side uden afbrydelse. Alligevel vurderer softwaren de korrekte målepunkter. Afhængigt af emnet kan denne procedure spare op til 70 procent af måletiden f.eks. i en delecirkelmåling på et tandhjul.

Et praktisk eksempel er ved scanning af omkredsen af ​​et gear. Med FlyScan foretages kun en scanning af toppene af ​​tandspidserne. Kun målepunkterne på tandspidserne anvendes til evalueringen.

2. QuickChange-softwarefunktionen kan accelerere den tid, skifteproceduren for måletastere tager, med 50 procent. Dette kan godt betale sig i forbindelse med komplicerede emner, hvor der er brug for adskillige skift af måletastere. Hvis der f.eks. skal bruges 8 forskellige tastesystemer, kan brugeren med denne software spare 2 minutter.

Forudsætninger for at bruge denne softwareoption er dog, at man bruger en original adapterplade fra ZEISS. Det har også den fordel, at softwaren identificerer måletasteren via en chip. Den registrerer f.eks. også, hvis man indsætter et forkert tastesystem, og gør brugeren opmærksom på dette. Dette er en vigtig støtte, især hvis der skal vælges mellem 10 eller 20 tastesystemer, da en kollision koster mere end blot måletid.
 

Besøg webshop

 

Tip 6: Integreret temperaturføler sparer tid

Vores palette giver med sin integrerede temperaturføler en stigning i effektivitet. Det skyldes, at den automatisk registrerer emnets temperatur ved begyndelsen af målingen og desuden uafhængigt overfører denne information til målemaskinen. Det betyder, at brugeren ikke længere behøver at indtaste manuelt eller ved hjælp af temperaturføleren.

En fordel, som har en positiv effekt, især i seriemålinger. Da den er projekteret til et 8 timers skift, repræsenterer den en tidsbesparelse på mere end en halv time, hvis man går ud fra, at en målecyklus tager 15 minutter, herunder ét minut til temperaturmålingen.

Besøg webshop

 

 

Tip 5: Rammen giver en sikker kørsel

En snoet landevej eller en firsporet motorvej - den, der skal nå sit bestemmelsessted hurtigt, behøver ikke overveje dette. Læs og se, hvordan du giver din måletaster en sikker kørsel.

Emneholdere, der er designet med en ramme, har en fordel sammenlignet med søjlebaserede emneholdere, især i forbindelse med komplicerede måleprocesser.  Det skyldes, at emnet er spændt op i en metalramme, som hviler på blot 4 søjler i dette design. I modsætning hertil står hver enkelt element til fastgørelse af emnet normalt på sin egen søjle i konventionelle emneholdere. Konsekvensen af denne procedure er indlysende: En tæt gruppe af søjler på undersiden af emnet!

Jo flere søjler, jo mindre tilgængeligt er emnet for måletasteren, både ved horisontal og vertikal fastspænding. Men at trænge ind i labyrinten af søjler koster ikke bare målehastighed. Måletasterens komplekse kørevej kræver også detaljeret forprogrammering. På den anden side betyder rammedesignet, at emnet er let tilgængeligt fra alle sider. Det accelererer derfor programmeringen af måleprogrammerne og reducerer måletiderne.

En anden fordel ved rammesystemet: Lignende emneholdere kan let konstrueres til forskellige typer emner, fordi fastspændingsprincippet, bundpladen og de fire søjler forbliver uændrede. Det resulterer i forholdsvis standardiserede emneholdere, der også giver brugeren mulighed for at standardisere tastesystemer og måleprogrammer i høj grad og derfor bruge dem hurtigere.  

Besøg webshop

 

 

4. tip: Paletter kan fordoble produktionen

Hver koordinatmålemaskine står stille, mens den forsynes med emner. Jo højere antal emner, der skal fastspændes samtidigt, desto længere tid er maskinen uproduktiv. Medmindre du bruger paletter.

Måleteknikerne bruger paletterne til at fastspænde batchen til næste måling uden for maskinen, mens maskinen stadig er i gang. De klargjorte paletter kan derefter stilles på linje på målemaskinen inden for få sekunder uden at skulle kalibreres igen.

Hvis virksomheden anvender paletter, kan måleteknikeren spare cirka 15 minutters stilstandstid ved hvert skift af emneholder, der ellers vil blive brugt til isætning og kalibrering. Hvis vi antager, at måling, isætning og kalibrering tager lige meget tid, er det således muligt at måle dobbelt så mange emner pr. målemaskine ved at bruge paletter.

Du sparer mere tid med yderligere én kalibreringspalet. En fast referencesfæreholder med én eller flere sfære, og ved behov også en referencering og glasstandard, findes på en palet af denne type. Ved kalibrering anbringer brugeren blot paletten på målemaskinen og starter processen på maskinen. Det tager også kun få sekunder at fjerne kalibreringsenhederne, da de alle er en del af paletten.

Få øget effektivitet ved at bruge paletter og opnå gode besparelser besøg webshop

 

 

3. tip: Et indstillingsapparat reducerer forberedelsestiden

Vinkelindstillingsapparaterne FixAssist XXT og FixAssist VAST fra ZEISS gør det nemmere og hurtigere for måleteknikerne at måle "skrå huller" nøjagtigt, og de kan indstilles inden for en halv grad ved hjælp af en korrekt tastkombination.

Eftersom tastkombinationen ikke længere skal justeres på øjemål, reduceres forberedelsestiden ligeledes på koordinatmålemaskinen. Samtidig kan brugeren hurtigere opbygge mere komplekse tastkombinationer, der gør det muligt at anvende flere funktioner pr. måling. Det gør hele processen hurtigere.

Og endnu et punkt taler for vinkelindstillingsapparaterne: En præcis opbygning af tastkombinationer reducerer risikoen for kollisioner!

 

 

2. tip: Stabile tastsystemer måler hurtigere

En væsentlig faktor, som bidrager til at øge hastigheden og dermed effektivisere måleprocessen, er at anvende egnede tastsystemer. Jo lettere og stivere tastere og forlængerne er, desto hurtigere kan du måle med dem, uden at dynamiske kræfter forårsager udbøjning og dermed påvirker præcisionen af målesystemet negativt.

Dette eksempel, målt på en næsten perfekt referencering, viser at formafvigelsen påvirkes markant af valg af tastsystemets materiale. Ved en scanningshastighed på 8 mm/s opnås en formafvigelse på 7,3 µm ved brug af en forlænger udført i titanium. Hvis scanningshastigheden øges blot til 12 mm/s, øges formafvigelsen straks til 13,0 µm. Ved brug af ZEISS ThermoFit-forlængere, der består af en kulfiber-titanium kombination, bliver afvigelsen kun på henholdsvis 1,7 og 2,4 µm - under de samme betingelser.

Med andre ord: Grundet særlig lav vægt og høj bøjningsstivhed samt termiske stabilitet, bringer vor udvikling suveræne fordele, og overgår tastsystemer udført i titanium, aluminium, stål eller keramik, ikke mindst når høj målekapacitet samtidig med høj nøjagtighed spiller en afgørende rolle.

Læs, hvordan Ford sparer tid og penge

 

1. tip: Diamanttastere forkorter nedetiden

Når måletastere i rubin eller siliciumnitrid kommer i kontakt med meget hårde materialer som f.eks. keramik eller meget bløde som aluminiumslegeringer, mister de med tiden deres eksakte rundhed. For at dette ikke skal få indflydelse på måleresultaterne, skal brugeren regelmæssigt rengøre og i sidste ende udskifte tasterne. Men under udskiftning og ny indmåling af måletastere er målemaskinen ikke produktiv. 

For at reducere uproduktiv nedetid forsøger mange brugere at forhale tidspunkt for udskiftning som følge af slid eller aflejringer på kuglen. I stedet for at scannende måling udføres i stedet kun enkeltpunktmålinger. Men sammenlignet med scanning, som i løbet af kort tid kan generere et stort antal målepunkter, kan den mere tidskrævende måling med enkeltpunkter føre til en modsætning. Enten nøjes man med færre målepunkter og må acceptere en større måleusikkerhed, eller man måler mange enkeltpunkter og øger måletiden betragteligt.

Et dilemma, som diamanter kan løse. Under mærket Diamond!Scan tilbyder ZEISS måletastere med diamantkugle eller rubinkugler coatede med et specielt diamantlag.
Den store fordel: Det er ikke nødvendigt at kontrollere og rengøre disse kugler, fordi der ikke sætter sig materiale fast på overfladen. De bliver heller ikke slidt. Der er dermed ikke behov for at udskifte dem, da de bevarer deres perfekte form i mange år. Scanning af emner af vanskelige materialer påvirker ikke længere nøjagtigheden i negativ retning og kapaciteten øges.