Hvad skal du gøre, hvis du har problemer med synet

Har du et 6/6 syn, er du nærsynet eller langsynet? Har du aldersrelateret langsynethed? En synsprøve vil give dig alle de svar, du har behov for.

Menneskets øjne kan skelne mellem flere tusinde farver, vurdere hastigheden af en flyvende tennisbold og genkende bogstaver og billeder på mindre end en brøkdel af et sekund. Alt dette virker imidlertid kun, hvis du har et perfekt syn. Millioner af mennesker har problemer med synet, og må bruge briller. En optiker eller en øjenlæge vil ud fra en synsprøve kunne fortælle dig, om du er nærsynet, langsynet eller om du har udviklet aldersrelateret langsynethed.

Hvad skal du gøre, hvis du har problemer med synet

Har du et 6/6 syn, er du nærsynet eller langsynet? Har du aldersrelateret langsynethed? En synsprøve vil give dig alle de svar, du har behov for.

Myopi, hyperopi eller presbyopi – øjenlæger og optikere bruger mange latinske betegnelser til at beskrive synsproblemer med. Som patient skal du ikke lade dig forvirre af sproget, for alle disse medicinske betegnelser beskriver i virkeligheden bare en række forskellige synsproblemer.

 

Myopi er det vi kalder nærsynethed på dansk, hyperopi er langsynethed og presbyopi betyder aldersrelateret langsynethed. Mere end halvdelen af befolkningen har et eller andet problem, når det gælder synsevnen.  En synsprøve kan hurtigt afdække disse problemer. Efterfølgende kan der laves korrigerende brilleglas, som giver dig et perfekt syn igen.

Kort forklaring af de mest almindelige synsproblemer

Nærsynethed (myopi)

Vi anbefaler, at du besøger din optiker eller øjenlæge en gang om året for at få en synsundersøgelse. Hvis du er én af de mange, som går gennem livet uden briller i mange år og pludselig oplever, at du ikke længere kan se et vejskilt, når du kører, bør du bestille en tid hos en optiker eller øjenlæge til en synsundersøgelse.

Hvordan udvikles nærsynethed?
I de fleste tilfælde er et for langt øjeæble årsagen til nærsynethed. Selv en lille afvigelse på en millimeter kan resultere i nærsynethed med en styrke på ca. -3 dioptrier. Da det menneskelige øjes anatomiske tilpasningsevne ikke kan korrigere nærsynethed, er der behov for et synshjælpemiddel.

Et nærsynet øje

 

Hvordan laver øjenlæger og optikere synsundersøgelser?
Optikere og øjenlæger undersøger skarpheden af dit syn. De bruger enten en målebrille, hvor der kan sættes forskellige brilleglas i, eller et måleinstrument som f.eks. en phoropter.

Således kan man på en forholdsvis simpel måde teste forskellige brilleglas foran øjet. Under testen fortæller brillebrugeren, hvilke af disse brilleglas som forbedrer synet, og hvilke som ikke gør det. Derudover findes der også computerunderstøttede målemetoder.

Hvordan korrigerer brilleglas nærsynethed
For at korrigere nærsynethed bruges en spredelinse (minus glas), der spreder lysets stråler lidt inden de rammer øjets linse. Styrken af spredelinsen skal opveje den brydning, som øjets egen linse gør for meget. Dermed mødes lysstrålene på nethinden, og øjet kan skabe et skarpt billede på nethinden.

Langsynethed (Hyperopi)

Hvis man er langsynet, oplever man problemer med at se ting klart tæt på. Langsynethed skyldes en synsfejl, hvor øjets fokus samles bagved nethinden i stedet for på selve nethinen. Herved opstår der et uskarpt billede af genstande tæt på øjet. Denne tilstand kan føre til følgende problemer:  

  • Håndarbejde kan være meget anstrengende og kan give hovedpine.
  • Det tager tid for øjet at omstille sig fra synet på afstand til synet på nær og omvendt


Bestil tid til en synsprøve hos din optiker eller øjenlæge, hvis du gentagne gange får hovedpine, når du læser eller arbejder med ting på tæt hold, f.eks. arbejde på computeren. Yngre øjne kan faktisk kompensere for hyperopi ved hjælp af øjelinsens akkomodationsstyrke. De fleste unge, der er langsynede, ved det ikke, fordi deres linse er så fleksibel, at den kan kompensere for tilstanden. Derfor har mange ikke brug for briller. Med alderen bliver linsen mindre elastisk. Derfor mister man denne kompenserende evne, og så opdager man, at man er langsynet. Hvis du mærker nogle af disse symptomer, så tag dem alvorligt og få dine øjne efterset.

Hvordan udvikles hyperopi?
Øjeæblet på personer, som lider af hyperopi, er enten for kort eller også er linsens brydningsevne utilstrækkelig. Som et resultat af det samles lysstrålene bag nethinden, hvilket resulterer i, at genstande forekommer uskarpe på tæt hold.

Et langsynet øje

 

For at korrigere langsynethed bruges en samlelinse, der samler lysets stråler inden de rammer øjet. Styrken af samlelinsen skal opveje den brydning, som øjets egen linse gør for lidt i forhold til øjets længde. Ved langsynethed har man i modsætning til nærsynethed mulighed for at kompensere. Dette kaldes også akkomodation. Både hornhinden og linsen er med til at bryde lysets stråler. Linsen er spændt ud mellem små tråde, der styres af en lille muskel inde i øjet. Når musklen spændes ved akkomodation, afslappes trådene, og linsen bliver dermed mere rund. Herved brydes lyset mere og rammer så nethinden, selv om øjet er for kort.

På grund af denne mekanisme kan mange langsynede alligevel se og læse ting tæt på uden problemer. Lang tids kompensation giver dog smerter i øjnene, hovedpine og træthed, og når langsynetheden bliver værre, kan man ikke længere kompensere, og synet bliver dårligere.  

Hvordan korrigerer brilleglas hyperopi
Efter en synsprøve hos en optiker eller øjenlæge, vil briller med samlelinser (konvekse plusglas) blive anbefalet. Dermed bliver lysstråler fra genstande på afstand samlet på nethinden, uden at øjet skal anstrenge sig yderligere i forbindelse med akkomodationen.

Aldersrelateret langsynethed (presbyopi)

Fordi vores øjne ændrer sig med alderen, kan det være, at vi udvikler en aldersrelateret langsynethed. Omkring 45-års alderen begynder synet at blive mere og mere påvirket af den aldrende linse, og mister evnen til at se genstande tæt på skarpt. Det resulterer i følgende:  

  • Det bliver sværere at læse, og en bog eller en avis skal holdes længere væk fra kroppen for at man kan læse teksten klart.
  • Længere tids koncentreret læsning gør, at øjnene hurtigt bliver trætte og det kan resultere i hovedpine.
  • Det er svært at se på tæt hold, når lysforholdene ikke er ideelle.
  • Øjnene har sværere ved at skifte fra synet på tæt hold til synet på afstand og omvendt.

 

Bestil en tid hos optikeren eller øjenlægen så snart du mærker de første synsproblemer, for eksempel hvis du pludselig synes, at det er meget anstrengende at læse.

See your optometrist or ophthalmologist as soon as you notice your first vision problems, for instance if you suddenly find reading very tiring.

Man kan på en forholdsvis simpel måde teste forskellige brilleglas foran øjet.

Hvordan udvikles presbyopi?
Hovedårsagen til dette synsproblem er allerede beskrevet: Når vi bliver ældre vil ændringer i linsens stofskifte føre til ændringer i proteinsammensætningen. Dette resulterer i, at linsen bliver stivere og mister sin elastisitet. Derfor kan linsen ikke længere krummes så meget som det er nødvendigt for at se klart på tæt hold.

 

Presbyopi udvikles omkring 45 års alderen. I starten er det kun nødvendigt med  minimale korrektioner på ca. 0,75 dioptri. Men som årene går, reduceres evnen til at akkommodere og forværres til omkring 60-års alderen, hvorefter den forbliver på samme niveau.

 

Hvordan kan brilleglas korrigere presbyopi
Når man har målt den presbyopes synsevne, kan synsproblemet blive korrigeret med  forskellige brilleglasløsninger. Personer som tidligere havde et normalt syn trænger til læsebriller med konvekse plusglas. Afhængig af brillens nærstyrke skal den tages af under visse former for arbejde på tæt hold, for eksempel når man arbejder ved computeren.

 

Situationen for personer, som tidligere var nærsynede eller langsynede er lidt mere kompliceret. Nærsynede personer har behov for læsebriller med en svagere spredelinse (minusglas). Langsynede personer får en læsebrille med en stærkere samlelinse (plusglas). For ikke hele tiden at skulle skifte brille, vælger de fleste brillebrugere i dag progressive brilleglas.

 

Udover at give et godt syn på afstand og nær, har progressive brilleglas også en korrigende mellemdel, som sikrer brugerne et komfortabelt syn på mellemafstande. Progressive brilleglas har en glidende overgang mellem de forskellige afstande. Faktisk efterligner de vores naturlige synsmønstre. Tilvænningstiden for moderne briller er også relativ kort.

Synet efter 40

 

Irregulær hornhindekrumning (astigmatisme/bygningsfejl)

Denne synsfejl er forårsaget af en irregulær hornhindekrumning og i sjældne tilfælde uregelmæssigheder i linsen. De personer, der har bygningsfejl, ser uskarpe og forvrængede billeder. Genstande bliver uklare og ses med forvrængede mønstre og en punktformet lyskilde ser ud som en linie. Næsten alle mennesker har en meget mild form for astigmatisme.

I de fleste tilfælde opstår astigmatisme sammen med nærsynethed eller langsynethed. Eksperter skelner mellem to typer astigmatisme: Personer med regulær astigmatisme har kun to forskellige akser. Hos personer med irregulær astigmatisme er hornhinden formet så uregelmæssigt, at de indkomne lysstråler ikke samles i et men i flere punkter.

Hvordan korrigerer brilleglas disse forhold
Personer med regulær astigmatisme anbefales at bruge korrigerende cylinderglas. De fordeler lyset i forskellige retninger. Af recepten fremgår ikke kun detaljer om nærsynetheden eller langsynetheden, men også selve akseværdierne for cylinderglasset.

Vigtig information: Børn som har sådanne synsproblemer bør starte med briller, som er tilpasset til deres specielle behov så tidligt som muligt. Ellers kan barnet komme til at lide af hovedpine, dobbeltsyn eller et forvrænget syn som voksen, fordi hjernen har lært at genkende billeder som afbildes på nethinden på en forkert måde. Dette kan ikke ændres igen. 

Den eneste korrektion som findes for irregulær astigmatisme er specielle kontaktlinser. De giver tårefilmen mellem hornhinden og kontaktlinsen mulighed for at kompensere for uregelmæssighederne.

Et astigmatisk øje

 

På dette website bruger vi cookies. Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer, når du besøger et website. Det er meget almindeligt at bruge cookies. Vi bruger dem som en hjælp til at forbedre vores websider og optimere visningen af dem. Ved at bruge vores websider erklærer du dig indforstået med dette.
OK