F 60-90 og F 540-580

Specialfiltre til medicinske anvendelser

Specialfilterglassene F 60, F 80 og F 90 samt F 540, F 560 og F 580 til medicinske anvendelser er udviklet og testet i samarbejde med internationale forskningsinstitutioner og oftalmologer. Transmissionsegenskaberne er optimeret, så en del af det synlige kortbølgede spektrum absorberes.

1. Den rette anbefaling ved retinitis pigmentosa

F 60-90 og F 540-580
Transmissionskurver for F 60, F 80 og F 90

Retinitis pigmentosa er en arvelig, progredierende øjensygdom. På grund af en stofskiftefejl i retina forsynes sansecellerne (stave og tappe) ikke tilstrækkeligt med blod og degenererer derfor gradvis. De mange former, denne sygdom kan antage, umuliggør en nøjagtig beskrivelse af symptomerne.

Først svækkes stavenes funktion. Man oplever tiltagende vanskeligheder med skumrings- og nattesynet og i yderste instans total natteblindhed. Synsfeltet indsnævres gradvis fra periferien og indefter, indtil patienten har fået "tunnelsyn". Dermed bliver det meget svært at orientere sig.

Et andet RP-symptom er, at også tappenes funktion svækkes. Dette medfører nedsat synsskarphed, en gradvis forringelse af kontrast- og farvesynet og høj følsomhed over for blænding. Specialfilterglas medfører ofte en forbedring af synskomforten.

 

F 540, 560, 580
Transmissionskurver for F 540, F 560 og F 580

Øget synskomfort for farveblinde

Akromatopsi eller stavmonokromasi er en type farveblindhed, hvor tappene slet ikke fungerer. Patienten kan slet ikke se farver overhovedet, men kun skelne mellem forskellige grader af lysintensitet. Lidelsen ledsages ofte af nystagmus (ufrivillige, rykvise øjenbevægelser). Følsomheden over for blænding er meget høj, og synsskarpheden er sædvanligvis stærkt nedsat. Blændingseffekten skyldes overeksponering af stavene.

Specialfilterglassene absorberer de bølgelængder, stavene er overfølsomme over for, så patienten ikke lige så let bliver blændet.

 

Diabetisk retinopati
F 540, F 560 og F 580

Øget synskomfort for patienter med diabetisk retinopati

Den skade, som forårsages af diabetes, er sædvanligvis koncentreret omkring de midterste og inderste lag af retina, dér hvor kontrastdannelsen finder sted.

I en retina skadet af diabetes er kontrastfølsomheden svækket. I omgivelser med meget lys udløser relativt mørke detaljer det maksimalt mulige signal i hjernen. Lysere detaljer fremkalder ikke et tilstrækkelig kraftigt signal og kan derfor ikke skelnes fra mørkere områder. Særligt patienter med fremskreden diabetisk retinopati bliver let blændet af kraftigt lys og har tilpasningsvanskeligheder ved skift mellem lys og mørke.

Cut-off-filtre som F 540, F 560 og F 580 absorberer den del af spektret, som tappene er følsomme over for, hvorved de skærmes og beskyttes. Specialfilterglassene giver derfor mindre blænding og gør det lettere at tilpasse sig til skiftende lys.

 

2. Detaljer

Specialfilterglas fra ZEISS
Specialfilterglas fra ZEISS farves i et særligt farvebad

Overblik over specialfilterglassene

  • F 60: Rødbrun, 60 % absorption ved 600 nm
  • F 80: Brun, 80 % absorption ved 600 nm
  • F 90: Mørkebrun, 90 % absorption ved 600 nm
  • F 540: Lys orange, 50 % absorption ved 540 nm (cut-off-filter)
  • F 560: Orange, 50 % absorption ved 560 nm (cut-off-filter)
  • F 580: Rød, 50 % absorption ved 580 nm (cut-off-filter)

 

Filterkategorier for F 60-90 og F 540-580

Glastype

Kategoriiht. DIN EN ISO 8980-3

UV-absorption

Egnethed til brug i trafikken ogtil kørsel om natten og i tusmørkeiht. DIN EN ISO 14889

F 60

Kategori 2
(57-82%)

100 % UV-B-absorption100 % UV-A-absorption

Ikke egnet til brug i trafikken!

F80
F90

Kategori 3
(82-92%)

100 % UV-B-absorption100 % UV-A-absorption

Ikke egnet til brug i trafikken!

F 540
F 560

Kategori 1
(20-57%)  

100 % UV-B-absorption100 % UV-A-absorption

Ikke egnet til brug i trafikken!

F 580

Kategori 2
(57-82%)  

100 % UV-B-absorption100 % UV-A-absorption

Ikke egnet til brug i trafikken!

Tips til optikeren

  • Alle glas med brydningsindeks 1,5 fås også som F 60, F 80 og F 90, F 540, F 560 og F 580
  • Alle overfladebehandlinger er mulige undtagen hårdhedsbehandling

 

ZEISS er en af verdens førende producenter af brilleglas og ser det som sin fornemste opgave at levere maksimal præcision og komfort. ZEISS designer og producerer brilleglas, instrumenter og målesystemer samt salgskoncepter og teknologiske serviceydelser, som kontinuerligt hæver standarden indenfor øjenoptik.

Kontakt os

ZEISS kundeservice