ZEISS Group

Databeskyttelse

Information om hvordan ZEISS online-services (websites, apps, sociale netværker) indsamler og behandler dine personlige oplysninger

Følgende faktaark, "Overblik over databeskyttelse", giver et summarisk overblik over, hvordan ZEISS onlinetjenester (websites, apps, sociale netværk) indsamler og behandler dine personlige oplysninger. Alle oplysninger om denne proces findes i den komplette udgave af vores Databeskyttelseserklæring.

Datasikkerhed i overblik

Hvilke oplysninger indsamler vi?

I. Når du åbner og/eller bruger en af vores onlinetjenester, indsamler vi følgende oplysninger:

 • Den type browser, du bruger
 • De sider, du har besøgt på vores website
 • Styresystem
 • Din IP-adresse eller den reducerede IP-adresse
 • Brugeradfærd (f.eks. musebevægelser, klikadfærd, sessionsvarighed osv.)

Disse oplysninger bliver overvejende indsamlet og brugt i anonymiseret eller pseudonymiseret form.

II. Hvis du er registreret på vores hjemmeside, har du frivilligt afgivet følgende oplysninger om dig selv:

 • Fornavn, efternavn og titel
 • Betalingsoplysninger
 • Kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefon)
 • Adresse og ordreoplysninger
 • Firma, gruppetilmelding
 • Produkter og udstyr, du bruger
 • Personlige interesser og præferencer

Hvordan indsamles data af ZEISS online services?

ZEISS onlinetjenester bruger forskellige typer af cookies eller websporings-teknologier med forskellige funktioner. De har udelukkende tekniske funktioner, idet de medvirker til optimering af vores hjemmesider, til interaktion med sociale medier samt til brugeradfærdsrelaterede reklamer både fra vores og fra vores partneres side. Det betyder, at vi også videregiver oplysninger til vores partnere til brug i forbindelse med analyse, marketing og sociale medier. Du kan når som helst og på forskellige trin gøre indsigelse mod brugen af disse teknologier. Klik på "Indstillinger"" for at vælge dine personlige indstillinger for cookies.

Data indsamles af ZEISS onlinetjenester via automatiserede processer eller angivelser fra brugerens side, f.eks. ved hjælp af:

 • Sporingscookies
 • Direkte brugerangivelser
 • Cross-device tracking, mouse tracking og lignende metoder

Cookies gør websites mere brugervenlige, effektive og sikre. En cookie er en tekstfil, der indeholder oplysninger om brugeraktivitet og som bliver midlertidigt gemt i brugerens browser. Den kan bruges til at definere og gemme brugerens præferencer og website-indstillinger.

Bemærk: Der findes yderligere oplysninger om cookies og andre internetteknologier i vores Databeskyttelseserklæring.

Hvorfor behandler og bruger ZEISS online services mine personlige oplysninger? Hvornår bruger og behandler ZEISS mine personlige oplysninger?

Det skal bemærkes, at ZEISS kun indsamler personlige oplysninger fra sag til sag og til specifikke formål. Den følgende liste er derfor ikke udtømmende.

 1. For at kunne levere vores produkter og services
 2. For at opfylde juridiske forpligtelser
 3. For at foretage kreditvurdering ved behandling af betalinger, hvor der anvendes usikre betalingsmetoder
 4. For at forhindre bedrageri ved køb
 5. Til marketingformål
 6. Til webanalyse og forbedring af vores website
 7. Til konkurrencer
 8. Til nyhedsbreve og andre abonnementer
 9. Til onlineansøgninger
 10. Til kontakter og kontaktblanketter
 11. Ved brug af beskyttede områder, som f.eks. ZEISS ID og til autentificering
 12. I online shoppen
 13. Til krav
 14. Ved brug af ZEISS digitale services, f.eks. platforme, tilmelding/afmelding af nyhedsbreve og ved brug af apps

Vi ved, at det er vigtigt for dig, at dine personlige oplysninger bliver behandlet med omhu. Eftersom databeskyttelse bliver prioriteret meget højt hos ZEISS, sørger vi også for, at dine data bliver indsamlet, behandlet og brugt i fuld overensstemmelse med den gældende lovgivning. Ved de anførte eksempler på listen kræver vi personlige oplysninger.

Disse oplysninger hjælper os til kontinuerligt at forbedre vores websites og give dig en individuelt tilpasset brugeroplevelse. De forskellige personlige oplysninger bruges til behandling af ordrer, til levering af købte varer og produkter, til verificering af kreditværdighed, til behandling af betalinger, til forhindring af bedragerier og til at holde dig orienteret om dine ordrer og om vores produkter, services og særtilbud.

For at sikre, at vi hurtigt kan komme i kontakt med dig, beder vi også om at få din e-mailadresse. Din adresse vil kun blive brugt til reklameformål, hvis du udtrykkeligt har givet tilladelse til det.

Lovgrundlaget for behandling af persondata

Vi behandler udelukkende dine data i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Herunder især i overensstemmelse med Databeskyttelsesordningens (GDPR) artikel 6 og artikel 9 og i overensstemmelse med artikel 7 (Betingelserne for samtykke). Vi behandler blandt andet dine data på følgende lovgivningsmæssige grundlag. Bemærk, at dette ikke er en komplet og udtømmende liste over det lovgivningsmæssige grundlag. Det er blot eksempler, som vi anfører med det formål at gøre vores lovgivningsmæssige grundlag mere transparent.

 • Samtykke (artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra a), og artikel 7 eller artikel 9, stk. 2, litra a), og artikel 7 i GDPR (Databeskyttelsesforordningen): Vi behandler udelukkende specifikke data i henhold til dit på forhånd udtrykkeligt og frivilligt afgivne samtykke. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke med fremtidig virkning.
 • Opfyldelse af en kontrakt eller præ-kontraktlige foranstaltninger (artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra b) i GDPR: Vi behøver adgang til visse data for at gennemføre eller opfylde din kontrakt med ZEISS eller ZEISS partnere.
 • Overholdelse af en retlig forpligtelse (artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra c) i GDPR): ZEISS er underlagt en række retlige krav. For at kunne opfylde disse krav skal vi behandle bestemte data.
 • Beskyttelse af legitime interesser (artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f) i GDPR: ZEISS behandler bestemte data for at beskytte sine egne eller tredjeparters interesser. Dette gælder dog kun, hvis dine interesser i det specifikke tilfælde ikke går forud for andre legitime interesser.

Hvor bliver mine personlige oplysninger behandlet?

Normalt bliver dine data behandlet på servere, som befinder sig i Tyskland. Hvis du har givet tilladelse til det, kan dine data også blive behandlet i andre lande end Tyskland. Brugeroplysninger bliver delvist behandlet af eksterne virksomheder, som ZEISS har engageret til dette.

Når oplysninger videregives inden for ZEISS Group (hvis der er givet tilladelse hertil), oplysninger overføres til udlandet og oplysninger behandles af eksterne partnere, overholder ZEISS den gældende databeskyttelseslovgivning og  sikrer disse aktiviteter så godt som muligt ved hjælp af de tilgængelige databeskyttelsesmidler, herunder databehandlingskontrakter, EU-standardbestemmelser og internationale konventioner. Hvis de lokale krav i udlandet ikke lever op til det beskyttelsesniveau, som ydes af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, vil ZEISS bestræbe sig på at holde risiciene forbundet med behandling af personlige oplysninger på et minimum ved hjælp af passende foranstaltninger.

Hvilke rettigheder har jeg?

 • The right to information
 • The right to object, including the right to withdraw your objection
 • The right to have information deleted or released/transferred
 • The right to limit or block the processing of information
 • The right to have information corrected
 • The right of appeal, also through a responsible supervisory authority
 • The right to withdraw your consent
 • The right to not be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling

If you have a data protection concern, please contact:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen

Contact via email (no confidential content, please): datap rivacy @zeiss .com
Contact by phone: +49 7364 20-0 (keyword "data protection")
Contact via web form: Go to form

Hvornår bliver mine personlige oplysninger slettet?

Vi sletter dine personlige oplysninger, når formålet for indsamling af dem ikke længere er relevant. Det kan f.eks. være oplysninger, der blev indsamlet under afviklingen af en aftale, som er bragt til ophør. For at opfylde handels-/skattelovgivningen og andre juridiske forpligtelser kan det være nødvendigt at gemme personlige oplysninger udover det formål, de egentlig blev indsamlet til, eller indledningsvis at blokere oplysningerne, så de kan bruges til behandling på et senere tidspunkt. . Dette kan også være nødvendigt, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvordan beskytter ZEISS mine personlige oplysninger?

Når du logger ind på særligt beskyttede områder, f.eks. via ZEISS ID eller i onlineshops, når du tilmelder dig konkurrencer, eller når du afgiver en bestilling, bliver dine personlige oplysninger overført til os. Til sikring af at dine oplysninger ikke kommer i de forkerte hænder, bliver de krypteret ved hjælp af de nyeste og mest avancerede standard-krypteringsmetoder, som f.eks. SSL kryptering (secure sockets layer). Det er en gennemprøvet og sikker metode til overførsel af data på internettet.

ZEISS anvender også en lang række andre tekniske og driftsmæssige sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte vores partneres og kunders personlige oplysninger. I forbindelse med disse sikkerhedsforanstaltninger kan vi i enkelte tilfælde forlange bevis for din identitet, inden vi giver dig adgang til dine egne personlige oplysninger.

Bruger ZEISS cookies?

ZEISS bruger cookies for at gøre dit besøg på vores website så let og behageligt som muligt. Vil du vide mere om, hvordan vi bruger cookies?

Læs mere om cookies og andre internetteknologier

Din ZEISS ID account

Med din ZEISS ID account kan du logge ind på et stort antal ZEISS produkter og services. Når du logger dig ind, bliver de oplysninger, som du frivilligt har afgivet, brugt til at oprette en personlig dataprotokol. Oplysningerne hjælper os med at tilbyde produkter og tjenesteydelser som passer optimalt til dig personligt.

Tilbagekaldelse af tilladelse til brugen af dine personlige oplysninger

To withdraw permission for the use of your personal information, click the link below:

Viewwithdrawal form

Falske e-mails (spoofing), spam og phishing

Beware of phishing and spoofing activities

Unfortunately, the ZEISS brand is among those which are misused for deceptive purposes. In more specific terms, this means that users sometimes receive falsified emails supposedly sent from ZEISS. These emails are often visually designed to look like ZEISS communications and can in some cases be difficult to tell apart from authentic emails from ZEISS.

In these cases, the persons sending the falsified emails are attempting to exploit the trust between ZEISS and its customers in order to steal sensitive information (e.g. login details, customer information, payment information) or to install malicious software on your computer or smartphone.

These emails are not created or sent by ZEISS, even if our name is used to make it appear so. Unfortunately, this also means that ZEISS has no control over the creation and sending of illegitimate emails.

The following characteristics can help you identify whether the email you received is actually from ZEISS:

 • Confirmation emails and invoices from ZEISS should only be for itemsyou actually ordered.
 • Emails from ZEISS should be free of typographical and grammatical errors, since they are proofread before being sent.

In some areas of our websites, we also provide information about, and links to, third-party websites. We do this only if we are firmly convinced of the seriousness of the respective supplier. However, ZEISS is not responsible for the data protection stipulations or contents of these websites and assumes no liability in this regard. These external links are marked with the following icon:

The right way to deal with spam, phishing and spoofing emails:

 • We recommend that you delete suspicious emails immediately.
 • Never open links or attachments in suspicious emails and never give outyour personal information.
 • We also recommend running a virus scan on your computer.

If an email contains unusual or suspicious information regarding your order or your customer information, sign in to the online shop with which you placed the order. There, you will find a list of all the orders you have actually placed, along with the status and invoice number for each order. To do this, manually enter the address of the particular ZEISS online service in your browser. Manually entering the address allows you to avoid the risk of being sent to fraudulent websites via links contained in the email.

Tip: If you're unsure about an email you've received, use our contact service to get in touch with us or write us a message at contact form.

Landespecifikke lovgivninger

Følgende gælder for brugere med bopæl i Rusland:

De her anførte tjenesteydelser er ikke beregnet til brug af statsborgere i Rusland, som har fast adresse i Rusland. Hvis du er statsborger i den Russiske Føderation, og du har din faste adresse i Rusland, vedgår du, at alle oplysninger og personlige oplysninger, som du afgiver under brugen af vores services, sker på dit eget ansvar, og du alene er ansvarlig for disse oplysninger. Du vedgår også, at du ved brugen af ZEISS services giver din udtrykkelige tilladelse til, at dine personlige oplysninger bliver indsamlet og videresendt til USA og andre lande til bearbejdning, og at ZEISS ikke kan drages til ansvar for manglende overholdelse af love i den Russiske Føderation.


Følgende gælder for brugere med bopæl i Kina:

Ved at bruge ZEISS services giver du udtrykkelig tilladelse til, at dine personlige oplysninger indsamles og behandles og overføres til lande uden for Kina.


Følgende gælder for brugere med bopæl i USA:

Indholdet af dette website kan være begrænset til brug for personer i særlige geografiske regioner (herunder i USA). ZEISS fremsætter ikke nogen påstande om, at websitet eller dets indhold kan tilgås eller er passende uden for disse regioner. Adgangen til dette website kan være ulovlig for visse personer i visse lande. Hvis du tilgår webstedet i strid med disse lovbestemmelser, gør du dette på eget initiativ, og du er selv ansvarlig for at overholde den gældende lovgivning.

Loven "Shine the Light" i staten Californien giver borgere i Californien ret til at forlange visse oplysninger om data, som er indsamlet af ZEISS og som sendes til tredjeparter til brug for direkte markedsføring.

Hvis du ønsker yderlige oplysninger om indholdet i loven "Shine the Light", kan du kontakte os via de kontaktdata, som er angivet herover, eller sende en forespørgsel til denne adresse med tilføjelse af "California Shine the Light Request", så vi kan placere din forespørgsel i den rigtige kategori. Hertil har vi brug for en postadresse, adressen på din faste bopæl og en e-mailadresse, så vi kan kontakte dig.

Tilføjelse til CCPA fortrolighedsrklæring

Denne fortrolighedserklæring for personer med bopæl i Californien supplerer de informationer, der er indeholdt i ZEISS' databeskyttelseserklæring, og gælder udelukkende alle besøgende, brugere og andre med bopæl i staten Calilfornien. Vi anvender denne databeskyttelseserklæring for at overholde California Consumer Privacy Act of 2019 ("CCPA") og andre databeskyttelseskrav i Californien. Alle termer defineret i CCPA har samme betydning, når de bruges i denne erklæring.

Hvilke oplysninger indsamles?

Kategori

Eksempler

Indsamlet

A. Identifikatorer.

Et rigtigt navn, alias, postadresse, unik personlig identifikator, online-identifikatior, internetprotokoladresse, e-mailadresse, kontonummer eller sygesikringsnummer.

Ja

B. Kategorier af personlige oplysninger anført i den californiske lov om de kundeoplysninger (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))

Et navn, underskrift, sygesikringsnummer, adresse telefonnummer, forsikringspolicenummer, uddannelse, stilling, stillingshistorik, bankkontonummer, kreditkortnummer, debitkortnummer eller enhver anden finansiel oplysning.

Ja

C. Beskyttede klassifikationskendetegn iflg. californisk eller føderal lov.

Alder (40 år eller ældre), race, farve, herkomst, national oprindelse, statsborgerskab, religion eller tro, ægteskabelig status, sundhedsmæssig tilstand, fysisk eller psykiske lidelser, køn (inklusive køn, kønsidentitet, kønsudtryk, graviditet eller fødsel og relaterede sundhedsmæssige tilstande), seksuel orientering, veteran- eller militær status, genetiske oplysninger (inklusive familiegenetiske oplysninger).

Nej

D. Kommercielle oplysninger.

Optegnelser over personlig ejendom, indkøbte produkter eller eller tjenesteydelser, opnået, eller overvejet, eller andre indkøbs- eller forbrugshistorikker eller -tendenser.

Ja

E. Biometriske oplysninger.

Genetiske, fysiologiske, adfærdsmæssige eller biologiske kendetegn, såsom fingeraftryk anvendt til mønstergenkendelse eller andre identifikatorer eller identificerende oplysninger.

Nej

F. Internet- eller anden lignende netværksaktivitet.

Browsing-historik, søgehistorik, information om en forbrugers interaktion med et website, ansøgning eller annonce.

Ja

G. Stedlige data.

Fysisk opholdssted eller fysiske flytninger.

Ja

H. Sensoriske data.

Lyd som en del af voicemail eller optagelser af opkald.

Ja

I. Professionelle eller ansættelsesrelaterede oplysninger.

Nuværende eller tidligere jobhistorik eller præstationsvurderinger.

Ja

J. Ikke-offentlige uddannelsesoplysninger (iflg. Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)).

Uddannelsesbeviser direkte relateret til en studerende, opbevaret af en uddannelsesinstitution eller et kontor, der handler på den studerendes vegne, såsom karakterer, beviser, klasselister, studerendes skemaer, studerendes identifikationskoder, oplysninger om studerendes økonomi og studerendes disciplinæroptegnelser.

Nej

K. Konklusioner truffet ud fra andre personlige oplysninger.

Profil der genspejler en persons præferencer, kendetegn, tilbøjeligheder.

Ja

Personlige oplysninger beskrevet ovenfor, og som i denne fortrolighedserklæring ikke inkluderer:

 • Offentligt tilgængelige oplysninger fra regeringsoptegnelser.
 • Afidentificerede eller samlede forbrugeroplysninger.
 • Oplysninger udelukket fra CCPAs område, såsom:
  • sundheds- eller medicinske oplysninger dækket af Health Insurance Portability og Accountability Act of 1996 (HIPAA) and the California Confidentiality of Medical Information Act (CMIA) eller data fra kliniske undersøgelser.
  • personlige oplysninger dækket af visse sektor-specifikke fortrolighedslove, inklusive Fair Credit Reporting Act (FCRA), Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) eller California Financial Information Privacy Act (FIPA), og Driver’s Privacy Protection Act of 1994.

Hvordan indsamles oplysninger?

Personlige oplysninger indsamles fra følgende kilder:

 • Direkte fra kunder, f.eks. hvis du har ladet dig registrere på vores website, eller du frivilligt har afgivet oplysninger om dig selv.
 • Indirekte fra kunder, f.eks. oplysninger, som indsamles, når du åbner og/eller bruger en af vores onlinetjenester.
 • Fra vores tredjeparts-tjenesteudbydere, der hjælper os med at fremskaffe produkter og tjenesteydelser.
 • Fra tredjeparter, som samarbejder med os i forbindelse med de tjenester, vi yder, f.eks. fra øjenlæger som led i produktbestillinger.

Hvorfor indsamles oplysninger?

ZEISS indsamler personlige oplysninger med følgende formål:

 1. For at kunne levere vores produkter og services
 2. For at opfylde juridiske forpligtelser eller gennemføre vores juridiske rettigheder
 3. For at foretage kreditvurdering og til gennemførelsen af betalinger
 4. For at forhindre bedrageri  
 5. Til annoncerings- og marketingformål
 6. Til webanalyse og forbedring af vores website
 7. Til konkurrencer
 8. Til nyhedsbreve og andre abonnementer
 9. Til onlineapplikationer
 10. Til kontakter og kontaktformularer
 11. For at opretholde sikkerhed for beskyttede områder, såsom via ZEISS ID, og til autentificering
 12. Til ordrer og indkøb
 13. Til sælger- og leverandøradministration  
 14. For at administrere garantier og serviceanmodninger
 15. Til kundepleje og -support
 16. For at drive og tillade brugen af ZEISS digitale services, platforme og apps
 17. Til forsknings- og udviklingsaktiviteter, såsom kliniske undersøgelser
 18. Til ethvert formål der anføres, når oplysninger indsamles

Fremlæggelse af personlige oplysninger

I det forgangne år har vi over for tredjeparter til vores forretningsformål videregivet følgende kategorier af personlige oplysninger, der er/var relateret til californiske statsborgere dækket af denne videregivelseskategori:

A. Identifikatorer.
B. Kategorier af personlige oplysninger anført i California Customer Records Statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
D. Økonomiske oplysninger
F. Internet- eller anden netværksaktivitet.
G. Stedlige data.
H. Sensoriske data.
I. Professionelle eller ansættelsesrelaterede oplysninger.
K. Konklusioner truffet ud fra andre personlige oplysninger.

Se venligst "Hvilke oplysninger indsamles?" for at få flere detaljer om disse kategorier.

De kategorier af tredjeparter som vi videregav personlige oplysninger til med henblik på vores forretningsformål er:

 • Tilknyttede selskaber og datterselskaber til ZEISS
 • Sælgere, leverandører og tjenesteudbydere
 • Forhandlere og distributører der optræder som ZEISS' eksterne salgsstyrke
 • Bankvirksomheder
 • Tredjeparter der leverer vores kommunikation og produkter
 • Andre tredjeparter (inklusive regeringsinstitutioner) som krævet ved lov

ZEISS indsamler ikke forsætligt oplysninger om unge under 16 år. Kontakt os venligst, hvis du mener en ung person under 16 år har indleveret personlige oplysninger til os, så vi kan slette dem.
 

Forbrugerrettigheder

CCPA giver forbrugere (statsborgere i Californien) specifikke rettigheder angående deres personlige oplysninger. Du har ret til at anmode om adgang til eller sletning af dine personlige oplysninger. Dette gælder data indsamlet, brugt, offentliggjort eller solgt over det forgangne år, med visse undtagelser.

For at udøve disse rettigheder bedes du indsende en verificerbar forbrugeranmodning til os ved at kontakte os på:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Tyskland
Kontakt pr. e-mail (send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger): datap rivacy @zeiss .com

Telefon: 1 (800) 328-2984
online blanket

Kun du eller en person der er registreret hos Californiens guvernør, som du autoriserer til at handle på dine vegne, kan indsende en verificerbar forbrugeranmodning der er relateret til dine personlige oplysninger. Du kan også indsende en verificerbar forbrugeranmodning på vegne af dit mindreårige barn.

Du kan kun indsende en verificerbar forbrugeranmodning om oplysninger to gange inden for et år. Den verificerbare forbrugeranmodning skal:

 • Indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at vi med rimelighed kan bekræfte, at du er den person, om hvem vi har indsamlet personlige oplysninger, eller er en autoriseret stedfortræder.
 • Beskriv din anmodning tilstrækkelig detaljeret, så vi kan forstå, vurdere og reagere ordentligt på den.

Vi kan ikke reagere på din anmodning eller give dig personlige oplysninger, hvis vi ikke kan bekræfte din identitet eller godkendelse til at foretage anmodningen og bekræfte at de personlige oplysninger angår dig.
 

Ikke-diskrimination

Vi vil ikke diskriminere en statsborger i Californien, der udøver sine rettigheder iflg. California Consumer Privacy Act.

Kontaktoplysninger

If you have any questions or comments about this notice or about ZEISS' privacy policies and practices, please contact us at:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Germany
Contact by email (please do not send confidential or sensitive information): datap rivacy @zeiss .com

Phone: 1 (800) 328-2984
online form


Følgende gælder for brugere med bopæl i Australien og New Zealand:

Det er en landespecifik del af den globale ZEISS Databeskyttelseserklæring, og disse skal læses sammen. Den er offentliggjort af Carl Zeiss AG (Oberkochen, Germany) (i det følgende omtalt som ZEISS/ ZEISS Group). Carl Zeiss Pty Ltd, Carl Zeiss (NZ) Ltd og Carl Zeiss Vision Holdings Australia Ltd, (samlet ZEISS ANZ) indgår i Carl Zeiss AG (omtalt som ZEISS).

Omfanget af denne del af Databeskyttelseserklæringen definerer:

 • Dine rettigheder efter gældende lovgivning og de bestemmelser, der regulerer privatliv i Australien og New Zealand;
 • Vores (ZEISS’) rettigheder og forpligtelser efter gældende lovgivning og de bestemmelser, der regulerer privatliv i Australien og New Zealand;
   

ZEISS:

 • indsamler oplysninger, og formål med at indsamle oplysninger; 
 • bruger og videregiver dine oplysninger, herunder hvorfor, hvornår og til hvem; 
 • beskytter dine personlige oplysninger; 
 • informerer dig om indsamlingen af personlige oplysninger og typen af indsamlede personlige oplysninger (herunder kilderne til oplysningerne); 
 • kan bruge dine personlige oplysninger til direkte markedsføring, og dine rettigheder; 
 • opbevarer dine personlige oplysninger, og hvordan vi sikrer gyldigheden og nøjagtigheden af dine personlige oplysninger.
   

Du:

 • har adgang til, og hvornår du har adgang til dine personlige oplysninger; 
 • kan anmode ZEISS om at rette de personlige oplysninger, som vi indsamler og opbevarer; og 
 • kan indgive en klage, hvis du mener, ZEISS har overtrådt privatlivslovgivning, -regler, -bestemmelser, -politikker i dit land (fremgangsmåden og de forventede resultater af denne klage).

Bemærk:

Denne politik, privatlivslovgivningen og principperne til beskyttelse af privatlivets fred (gældende i Australien og New Zealand) afhænger ikke af alder, men af en persons samtykke. I tilfælde af et barn op til 15 år vil ZEISS indhente samtykke fra forældre eller værge.

ZEISS skal informere de berørte personer og Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) eller Office of the Privacy Commissioner New Zealand, hvis et brud på persondatasikkerheden sandsynligvis vil få alvorlige følger for en berørt enkeltperson.

Hvis du vil underrette os om et brud på datasikkerheden angående dine egne personlige oplysninger, indgives alle klager i første omgang til ZEISS.

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, ZEISS håndterer din klage, kan du indgive en privatlivsklage til OAIC eller Privacy Commissioner som beskrevet nærmere i denne politik.
 

Indsamling af personlige oplysninger

ZEISS sikrer, at de indsamlede og opbevarede oplysninger er rimelige og nødvendige for at kunne drive sin virksomhed.

ZEISS må ikke indhente og indsamle følsomme oplysninger om dig, medmindre der er givet tilladelse hertil efter australsk og newzealandsk lovgivning. Hvis ZEISS indhenter og indsamler dine personlige oplysninger, må det KUN være:

 • med lovlige og rimelige midler, og stillet til rådighed af dig selv, medmindre: du giver samtykke til indsamling af oplysningerne fra en anden end dig selv; eller ZEISS er bemyndiget efter australsk eller newzealandsk lovgivning til at indsamle oplysningerne fra en anden end dig selv; eller hvis det er urimeligt eller umuligt at gøre dette.

Hvis ZEISS skulle modtage uopfordrede personlige oplysninger om dig, skal ZEISS undersøge, om oplysningerne er indsamlet lovligt (inden for 30 dage efter modtagelsen af oplysningerne) og må bruge eller videregive oplysningerne til det formål at træffe beslutningen. Hvis oplysningerne ikke har kunnet indsamles lovligt, skal ZEISS destruere oplysningerne eller sikre, at oplysningerne anonymiseres inden for 30 dage (hvis tilladt ifølge lovgivningen).
 

Hvad betyder 'indhente' og 'indsamle' i privatlivskontekst?

At opnå eller få personlige oplysninger fra en hvilken som helst kilde og med et hvilket som helst middel. I praksis vil alle personlige oplysninger, som ZEISS ligger inde med, generelt blive behandlet som oplysninger indsamlet af os. Bemærk: i New Zealand omfatter begrebet "indsamle" ikke modtagelse af uopfordrede oplysninger. Kontakt Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) eller Office of the Privacy Commissioner New Zealand for at få yderligere oplysninger.

Afsnit 13 D af Privacy Act

1988 (Australien) omhandler en oversøisk lov foreskrevet ved udenlandsk lov:

"En handling eller praksis udført af en organisation, eller som en organisation deltager i uden for Australien og De Eksterne Territorier, må ikke gribe ind i en enkeltpersons privatliv, hvis handlingen eller praksissen er foreskrevet ved en gældende lov i et udenlandsk land".

Som et multinationalt firma med hovedsæde i Tyskland er dette afsnit relevant for ZEISS og vores ZEISS ANZ-medarbejdere.

ZEISS må ikke bruge eller videregive personlige oplysninger om en enkeltperson til direkte markedsføring, som ikke overholder:

 • Do Not Call Register Act 2006 (Australien);
 • Do Not Call Register (New Zealand);
 • Spam Act 2003 (Australien);
 • Unsolicited Electronic Messages Act 2007 (New Zealand);
 • enhver anden australsk eller newzealandsk lovgivning eller en Norfolk Island-vedtagelse foreskrevet af bestemmelserne.

Vigtige oplysninger om beskyttelse af dine oplysninger

Sikring af dine personlige oplysninger

I vore dages netforbundne verden bliver privatpersoner og virksomheder dagligt konfronteret med ulovlige forsøg på at få adgang til oplysninger. Det er en stor udfordring at beskytte oplysninger mod sådanne forsøg.

Databeskyttelse bliver prioriteret meget højt hos ZEISS, og vi bruger tid, energi og penge på at sikre og overvåge vores systemer døgnet rundt. Når du bruger ZEISS websites og platforme, betror du dine personlige oplysninger til os. Beskyttelse af disse oplysninger er et vigtigt anliggende for os. Der er også ting, du selv kan gøre for at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang. I det følgende finder du oplysninger om, hvad du kan gøre for at sikre dine personlige oplysninger.

Hvordan kan jeg beskytte mine personlige oplysninger?

Et vigtigt princip i denne sammenhæng er, at du skal beskytte din computer, laptop og dit mobile udstyr med passwords og PIN-koder, som kun du selv kender. Sørg også for at logge ud fra ZEISS websites, platforme og shops, når du er færdig med at bruge dem.

Sørg for kun at bruge dine passwords til én konto. Brug aldrig det samme password til forskellige serviceudbydere eller onlineportaler. Kontrollér, at de passwords, du bruger på ZEISS websites og platforme, ikke også bliver brugt til andre websites. Hvis dette skulle være tilfældet, anbefaler vi, at du ændrer dine ZEISS passwords med det samme.

Notér ikke dine passwords på steder, hvor andre mennesker kan se dem. Og kontrollér som nævnt, at du er den eneste, der har adgang til disse passwords.

Hvordan opretter jeg et sikkert password?

Passwords skal vælges, så de ikke er lette at gætte. Det betyder, at du ikke må bruge almindelige eller hyppigt brugte ord, dit eget navn eller navne på familiemedlemmer i dine passwords. For at øge sikkerheden er det en god ide at bruge en kombination af store og små bogstaver, tal og specialtegn.

Er der andet, jeg skal være opmærksom på?

If you use a public computer to access ZEISS websites or platforms, be sure to sign out of your account when you are finished.

If you receive unsolicited emails asking you to provide your password or payment information, ignore these and contact ZEISS immediately (Go tocontact form). We will look into the matter.


Databeskyttelseserklæringer

Detaljeret version

Databehandling hos ZEISS (f.eks. indsamling, behandling, overførsler) udføres i henhold til lovgivningen. Vi gemmer de personlige oplysninger, som er nødvendige for vores forretningstransaktioner, og overfører dem til servicevirksomheder, som har fået dette til opgave af ZEISS, i det omfang, det er nødvendigt for at behandle disse transaktioner.

Gyldighed

Denne databeskyttelseserklæring gælder for websites, domæner, platforme for sociale medier og applikationer tilhørende selskaberne i ZEISS Corporate Group (i det følgende omtalt som ZEISS). Den gælder ikke for websites hos ZEISS selskaber, hvor reglerne for databeskyttelse og juridiske meddelelser f.eks. er ændret som følge af national lovgivning. Vær derfor opmærksom på den respektive databeskyttelseserklæring samt de juridiske meddelelser på alle de ZEISS websites, du besøger, eller for de programmer, du benytter.

I visse tilfælde indeholder ZEISS websites også links til tredjeparter, virksomheder uden for ZEISS, som ikke er omfattet af denne databeskyttelseserklæring og juridiske meddelelse.

Generel standard for databeskyttelse

ZEISS er en koncern, der opererer globalt, og som har juridisk uafhængige selskaber, forretningsprocesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer på tværs af grænserne.

Når du besøger vores websites, kan der blive indsamlet data, som i visse tilfælde kan være af personlig art. I denne erklæring gør vi opmærksom på, hvilke personlige oplysninger ZEISS selskaber indsamler under dit besøg på vores websites, og hvordan vi behandler disse data.

Vi tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Vi behandler de personlige oplysninger, som vi indhenter under dit besøg på vores websites, i fuld overensstemmelse med den relevante lovgivning. Herudover er vores regelsæt for behandling af personlige oplysninger baseret på EU's databeskyttelsesprincipper, som garanterer den størst mulige transparens, overholdelse af retten til at vælge, retten til at få adgang til og overførsel af samt juridisk korrekt behandling af personlige oplysninger.

Alle ZEISS selskaber overholder den databeskyttelseslovgivning, som er gældende for det pågældende selskab. Herudover er behandling af personlige oplysninger fastlagt i en firmapolitik, der gælder for alle ZEISS selskaber inden for koncernen. Formålet med denne firmapolitik er at sikre, at dine data behandles korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivning i de ZEISS selskaber, som håndterer personlige oplysninger. Samtidig har vi pålagt vores ansatte altid at anvende og overholde vores regler for databeskyttelse, når der anmodes om personlige oplysninger på et af vores websites.

Inden for lovens rammer og under hensyntagen til din legitime ret til at spærre for overførsel eller brug af oplysninger, kan vi videregive dine adresse- og kreditværdighedsoplysninger til kreditvurderingsbureauer eller kræve tilsvarende oplysninger fra disse for at få foretaget en kreditvurdering i forbindelse med afgivning af ordrer.

I forbindelse med bestillinger, som betales pr. faktura, og ved køb af installationer, bruger vi i enkelte tilfælde, som supplement til andre kreditværdighedsoplysninger, også adresseoplysninger til vurdering af risikoen for misligholdelse af betaling.

ZEISS og andre selskaber i ZEISS Group giver generelt deres kunder mulighed for at benytte usikre betalingsmåder (f.eks. betaling pr. faktura, køb på kredit). Listen herunder er en ikke-udtømmende liste over selskaber i ZEISS Group:

 • Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
 • Carl Zeiss Spectroscopy GmbH
 • Carl Zeiss Meditec Vertriebsgesellschaft mbH
 • Carl Zeiss Vision GmbH
 • Carl Zeiss Microscopy GmbH

Selskaber, som giver deres kunder mulighed for betaling med usikre metoder, har en begrundet interesse i at beskytte sig mod misligholdelse af betalinger. Dette gøres normalt ved at kontrollere kundens kreditværdighed, inden betaling med en usikker metode tilbydes. I forbindelse med vurdering af kreditværdighed har ZEISS ret til at anvende negative oplysninger om kundens kreditværdighed, som ZEISS selv har indhentet, eller som er blevet videregivet af et andet selskab i ZEISS Group.

ZEISS har også ret til at overføre oplysninger om negativ kreditværdighed til andre selskaber i ZEISS Group, inden disse andre selskaber giver den pågældende kunde mulighed for at benytte en usikker betalingsmetode.

Oplysninger om kreditværdighed er oplysninger om betalingsrestancer og andre oplysninger, som er en direkte indikation af, at der foreligger en risiko for, at kunden vil misligholde en betaling (f.eks. konkurs, gældssanering, betalingsudsættelse som følge af manglede betalingsevne). Inden ZEISS gemmer indsamlede negative oplysninger om betalingsrestancer med det formål at videregive disse oplysninger til andre selskaber i ZEISS Group, får kunden en meddelelse om, at disse oplysninger muligvis vil blive videregivet. ZEISS har også ret til at videregive oplysninger om usædvanlige og atypiske ordrer til andre selskaber i ZEISS Group (der kan f.eks. være tale om samtidige bestillinger af mange forskellige produkter til samme leveringsadresse afgivet af forskellige kunde-accounts), og til at anvende oplysninger om sådanne usædvanlige og atypiske ordrer, som er modtaget fra andre selskaber i ZEISS Group. Dette har til formål at forhindre misligholdte betalinger samt at beskytte vores kunder mod, at deres identitet bliver misbrugt til bedrageri.

Endvidere har ZEISS ret til at indsamle og behandle adresse- og ordreoplysninger til brug for sine egne marketingformål. Det betyder f.eks., at ZEISS kan sammenligne e-mailadresser, som er indsamlet i forbindelse med ordrebehandling, med Facebook Ireland Limiteds e-mailadresselister for at kunne vise individuelt tilpassede reklamer til ejeren af den pågældende adresse. Facebook Ireland Limited har dog ikke ret til at bruge de pågældende e-mailadresser til noget andet formål end sammenligning med sin adresseliste. Der sendes kun oplysninger til tredjeparter til brug for markedsføring i de tilfælde, hvor det er legalt at gøre det.

Bemærk

You may object to the use, processing and transfer of your personal information at any time by means of an informal written letter addressed to ZEISS or via email (Go towithdrawal form). Upon receipt of your objection, we will cease to use, process and transfer the information in question for any purpose other than carrying out the orders and tasks you have requested; we will also cease to send you advertising and promotional materials.


Disclosure or objection:
Want to know which of your personal information is processed by ZEISS? Want to object to having your information used? Under Article 15 of the General Data Protection Regulation and § 34 of the German Federal Data Protection Act 2017 you have a legal right to this and we are happy to comply with your request.

Request information

Indsamling, behandling og videregivelse af personlige oplysninger

ZEISS ønsker, at du skal have så meget kontrol som muligt over dine personlige data. Normalt har du adgang til ZEISS websites, uden at du skal afgive personlige oplysninger.

Der er dog visse områder på ZEISS websites, hvor du anmodes om at indtaste personlige oplysninger, så du kan hjælpe os med at forbedre sitet og holde kontakt med dig. Vi behandler alle dine personlige oplysninger fortroligt, og de bliver udelukkende gemt og behandlet indenfor rammerne af forbindelsen mellem dig og ZEISS. Dine personlige oplysninger bliver ikke videregivet, offentliggjort eller på anden måde gjort tilgængelige for tredjeparter til markedsføringsmæssige formål uden din forudgående accept.

Dine oplysninger kan dog i forbindelse med vores services under visse omstændigheder blive videregivet til tredjeparter, som vi har involveret i vores ordrebehandling, f.eks. forretningspartnere eller IT-serviceleverandører. Når vi videregiver personlige oplysninger til disse tredjeparter, drejer det sig udelukkende om oplysninger, som er nødvendige for udførelsen af den pågældende service, og vi sikrer, at videregivelsen foregår i overensstemmelse med kravene om databeskyttelse. ZEISS selskaber videregiver udelukkende dine personlige oplysninger til tredjeparter, der har forpligtet sig til databeskyttelse og til at behandle dem i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Dog kan ZEISS blive tvunget til at udlevere dine data og tilknyttede oplysninger i tilfælde af en retskendelse eller et myndighedskrav. Vi forbeholder os ligeledes ret til at bruge dine oplysninger med henblik på hævdelse af eller forsvar mod retslige krav.

I tilfælde af overtagelse eller fusion med et andet selskab kan det være nødvendigt at offentliggøre eller overføre dine oplysninger til faktiske eller potentielle købere. I så fald vil ZEISS tilstræbe den bedst mulige databeskyttelse under overholdelse af gældende lovkrav.

Registrerede personers rettigheder

You are entitled to request information regarding the personal data we process at any time; you may also object to the processing of this information as well as request that the extent to which your personal information is processed be limited, that information be corrected or that information be deleted. Please note that ZEISS may only delete your personal information in the event that no legal stipulations exist which require this information to be stored, or in the event that ZEISS' right to store this information does not take precedence over your right to have it deleted. Please also note that once you have requested to have your information deleted, or to have the processing of your information limited, or you have objected to the processing of your information, you may then no longer use ZEISS services, in part or in full, which require the use of your personal information.

If your personal information is being used by ZEISS because you have agreed to have it used, or because it is required for the fulfilment of a contract you have concluded with ZEISS, you may request a copy of the information that you have made available to ZEISS. Please send your request to the email address provided below. Be sure to include which data or processing activities you are requesting information about, in what format you would like to receive this information, and whether the information should be sent to you or another recipient. ZEISS will carefully review your request and inform you of the best way to fulfil it.

Furthermore, in the following cases you can ask ZEISS to not share your personal information with others:

 1. If you claim that the personal information held by ZEISS is incorrect (however, the processing of information in this case will only be limited during the period of time needed by ZEISS to verify the accuracy of the personal information in question), 
 2. If there is no legal basis for the processing of your personal information by ZEISS and you request that ZEISS cease processing your information, 
 3. If ZEISS no longer needs your personal information, but you claim that ZEISS must store this information so that legal claims can be raised or exercised, or so that the claims of third parties can be defended, or
 4. If you object to the processing of your personal information by ZEISS (on the basis of ZEISS' legitimate interest), for the length of time required to verify if ZEISS' interest in processing your personal information takes precedence or if a legal requirement to store the information exists.

Go to form

 

Personal data of children:
ZEISS does not intentionally collect or process the information of children under the age of 16, or as required by local laws, except on websites intended specifically for children. ZEISS adheres to the applicable data protection laws on these websites.

Opfyldelse af lovgivning

ZEISS og virksomhedens produkter, services og teknologier er omfattet af forskellige landes eksportlovgivninger, inklusive lovgivningen i den Europæiske Union og unionens medlemslande og lovgivningen i USA. Du anerkender, at ZEISS iht. gældende eksportlovgivninger, handelssanktioner og embargoer er forpligtet til at træffe foranstaltninger til forhindring af, at virksomheder, organisationer og grupper, som er opført på sanktionslister, køber visse produkter, teknologier og services via ZEISS' websites eller handelskanaler, som er kontrolleret af ZEISS. Der kan være tale om følgende forholdsregler:

 1. Automatiseret sammenligning af relevante sanktionslister og de brugerregistreringsoplysninger, som er beskrevet i denne erklæring, og af andre oplysninger i relation til brugerens identitet;
 2. Regelmæssige og gentagne sammenligninger af disse oplysninger, når sanktionslisterne er opdateret, eller når brugeren opdaterer sine oplysninger;
 3. Spærring af adgangen til ZEISS' tjenester og systemer, hvis en bruger potentielt findes på en gældende sanktionsliste; og
 4. Etablering af kontakt med brugeren for at verificere vedkommendes identitet i tilfælde af, at vedkommendes oplysninger er blevet fundet på en sanktionsliste.

Du accepterer også, at de oplysninger, som er nødvendige for at udføre aktiviteter i overensstemmelse med din beslutning om at lade dine personlige oplysninger blive behandlet og brugt, og om at modtage reklame- og marketingmateriale fra ZEISS (uanset hvilket land det pågældende ZEISS selskab er placeret i, og uanset om du har givet din udtrykkelige tilladelse til dette eller har gjort indsigelse mod at modtage reklame- og marketingmateriale), må gemmes af selskaber i ZEISS Group og må udveksles indbyrdes mellem dem i det omfang, som dette er påkrævet ved lov.

ZEISSs legitime interesser

Each of the items listed below presents a case in which ZEISS has a legitimate interest in processing or using your personal details. If you do not agree to having your personal details processed and used by ZEISS in these ways, you may object to these processing activities: Go to form

• Spørgeskemaer og undersøgelser
ZEISS inviterer dig måske til at deltage i kundeundersøgelser. Spørgeskemaerne, som bruges ved sådanne undersøgelser, er udformet, så spørgsmålene kan besvares uden at afgive personlige oplysninger. ZEISS kan dog bruge personlige oplysninger, som er afgivet i et spørgeskema eller en undersøgelse, til forbedring af sine produkter og services.

• Generering af anonymiserede datasæt
ZEISS kan anonymisere de personlige oplysninger, som er omfattet af denne databeskyttelseserklæring til at generere anonymiserede datasæt, som kan bruges til at forbedre både ZEISS' egne produkter og tjenester samt produkter og tjenester fra tilknyttede selskaber.

• Optagelse af telefon- og chat-samtaler med det formål at forbedre kvaliteten
ZEISS kan optage telefon- eller chat-samtaler (efter at du er blevet informeret herom under telefonsamtalen, og før optagelsen begynder) med det formål at forbedre tjenestens kvalitet.

• For at holde dig orienteret om opdateringer og få feedback
Inden for rammerne af din kunderelation med ZEISS kan ZEISS i det omfang, som loven tillader, informere dig om sine produkter og services (f.eks. webinarer, seminarer og events), som ligner produkter og services fra ZEISS, som du allerede har købt hos ZEISS eller bruger, eller om produkter og services, som er direkte relaterede hertil. Endvidere kan ZEISS kontakte dig for at få feedback om produkter, services, seminarer, webinarer eller events, som du har købt eller deltaget i, med det formål at forbedre det pågældende produkt, service, webinar, seminar eller event.

ZEISS-læringsplatforme

ZEISS-læringsplatformene hjælper dig med yderligere undervisning. ZEISS-læringsplatformene er designet til at forsyne dig med kursusindhold, organisere læringsprocesser, understøtte læringsscenarier og følge op på læringsfremskridt under arbejdet med kursusindholdet. For at kunne opnå dette er kommunikationen mellem lærere og studerende blevet sikret. Når der organiseres læringsprocesser, sender ZEISS-læringsplatformene e-mails og kalendernotater med relevant information til dig. Hvis du registrerer dig som bruger af ZEISS-læringsplatformene, accepterer du, at dine personlige oplysninger behandles, når det handler om at angive den påtænkte anvendelse af alle ZEISS-læringsplatforme.

Brugen af kursusindhold på eksterne platforme
ZEISS-læringsplatforme tilbyder også kursusindhold med links til eksterne platforme. Når du klikker på disse links, forlader du den pågældende ZEISS-læringsplatform. For at lette adgangen ved hjælp af single sign-on vil din ZEISS-bruger-ID, din e-mailadresse, dit for- og efternavn og det land, der forbindes med din konto, blive delt med de eksterne platforme. Operatørerne af de eksterne platforme er ansvarlige for indholdet og opdateringen af de sider, der linkes til. ZEISS har ingen indflydelse på disse sider. Det er operatørens vilkår og betingelser samt databeskyttelsesretningslinjer, som gælder. Eksempler på eksterne platforme:

 • LinkedIn Learning
 • University4Industry
 • getAbstract

Information om datasikkerhed

ZEISS ved, hvor vigtigt det er, at de oplysninger, som du giver os, behandles diskret og sikkert. Datasikkerhed på vores websites har højeste prioritet. Vi har derfor gjort en stor indsats for, at vores foranstaltninger til onlinesikkerhed er effektive. Derfor er følsom datatrafik krypteret på ZEISS websites. ZEISS bestræber sig på at opdatere sin krypteringsteknologi løbende og i henhold til de tekniske fremskridt på området for at sikre en fortrolig behandling af de oplysninger, du sender til os over internettet.

Hvor det er teknisk muligt, for eksempel med henblik på at måle brugen og effektiviteten af en webside samt til autentificering og forenkling af navigering, bruger vi forskellige teknologier såsom "cookies". En cookie er et dataobjekt, som et website sender til din browser. Den bliver gemt i dit system og bruges til at identificere det (se Cookies, websporing og webanalyse).

Under et besøg på vores websites registreres de besøgendes IP-adresser for at analysere funktionsfejl, administrere websites og indsamle demografiske data. Endvidere bruger vi IP-adresser og andre oplysninger, som du har givet til os på dette website eller på anden måde, til at finde ud af, hvilke af vores websites der bliver besøgt, og hvilke emner de besøgende er interesserede i.

Landespecifikke lovgivninger

Rusland

Følgende gælder for brugere med bopæl i Rusland:

De her anførte tjenesteydelser er ikke beregnet til brug af statsborgere i Rusland, som har fast adresse i Rusland. Hvis du er statsborger i den Russiske Føderation, og du har din faste adresse i Rusland, vedgår du, at alle oplysninger og personlige oplysninger, som du afgiver under brugen af vores services, sker på dit eget ansvar, og du alene er ansvarlig for disse oplysninger. Du vedgår også, at du ved brugen af ZEISS services giver din udtrykkelige tilladelse til, at dine personlige oplysninger bliver indsamlet og videresendt til USA og andre lande til bearbejdning, og at ZEISS ikke kan drages til ansvar for manglende overholdelse af love i den Russiske Føderation.

Kina

Følgende gælder for brugere med bopæl i Kina:

Ved at bruge ZEISS services giver du udtrykkelig tilladelse til, at dine personlige oplysninger indsamles og behandles og overføres til lande uden for Kina.

USA

Følgende gælder for brugere med bopæl i USA:

Indholdet af dette website kan være begrænset til brug for personer i særlige geografiske regioner (herunder i USA). ZEISS fremsætter ikke nogen påstande om, at websitet eller dets indhold kan tilgås eller er passende uden for disse regioner. Adgangen til dette website kan være ulovlig for visse personer i visse lande. Hvis du tilgår webstedet i strid med disse lovbestemmelser, gør du dette på eget initiativ, og du er selv ansvarlig for at overholde den gældende lovgivning.

Loven "Shine the Light" i staten Californien giver borgere i Californien ret til at forlange visse oplysninger om data, som er indsamlet af ZEISS og som sendes til tredjeparter til brug for direkte markedsføring.

Hvis du ønsker yderlige oplysninger om indholdet i loven "Shine the Light", kan du kontakte os via de kontaktdata, som er angivet herover, eller sende en forespørgsel til denne adresse med tilføjelse af "California Shine the Light Request", så vi kan placere din forespørgsel i den rigtige kategori. Hertil har vi brug for en postadresse, adressen på din faste bopæl og en e-mailadresse, så vi kan kontakte dig.

Tilføjelse til CCPA fortrolighedsrklæring

Denne fortrolighedserklæring for personer med bopæl i Californien supplerer de informationer, der er indeholdt i ZEISS' databeskyttelseserklæring, og gælder udelukkende alle besøgende, brugere og andre med bopæl i staten Calilfornien. Vi anvender denne databeskyttelseserklæring for at overholde California Consumer Privacy Act of 2019 ("CCPA") og andre databeskyttelseskrav i Californien. Alle termer defineret i CCPA har samme betydning, når de bruges i denne erklæring.

Hvilke oplysninger indsamles?

Kategori

Eksempler

Indsamlet

A. Identifikatorer.

Et rigtigt navn, alias, postadresse, unik personlig identifikator, online-identifikatior, internetprotokoladresse, e-mailadresse, kontonummer eller sygesikringsnummer.

Ja

B. Kategorier af personlige oplysninger anført i den californiske lov om de kundeoplysninger (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))

Et navn, underskrift, sygesikringsnummer, adresse telefonnummer, forsikringspolicenummer, uddannelse, stilling, stillingshistorik, bankkontonummer, kreditkortnummer, debitkortnummer eller enhver anden finansiel oplysning.

Ja

C. Beskyttede klassifikationskendetegn iflg. californisk eller føderal lov.

Alder (40 år eller ældre), race, farve, herkomst, national oprindelse, statsborgerskab, religion eller tro, ægteskabelig status, sundhedsmæssig tilstand, fysisk eller psykiske lidelser, køn (inklusive køn, kønsidentitet, kønsudtryk, graviditet eller fødsel og relaterede sundhedsmæssige tilstande), seksuel orientering, veteran- eller militær status, genetiske oplysninger (inklusive familiegenetiske oplysninger).

Nej

D. Kommercielle oplysninger.

Optegnelser over personlig ejendom, indkøbte produkter eller eller tjenesteydelser, opnået, eller overvejet, eller andre indkøbs- eller forbrugshistorikker eller -tendenser.

Ja

E. Biometriske oplysninger.

Genetiske, fysiologiske, adfærdsmæssige eller biologiske kendetegn, såsom fingeraftryk anvendt til mønstergenkendelse eller andre identifikatorer eller identificerende oplysninger.

Nej

F. Internet- eller anden lignende netværksaktivitet.

Browsing-historik, søgehistorik, information om en forbrugers interaktion med et website, ansøgning eller annonce.

Ja

G. Stedlige data.

Fysisk opholdssted eller fysiske flytninger.

Ja

H. Sensoriske data.

Lyd som en del af voicemail eller optagelser af opkald.

Ja

I. Professionelle eller ansættelsesrelaterede oplysninger.

Nuværende eller tidligere jobhistorik eller præstationsvurderinger.

Ja

J. Ikke-offentlige uddannelsesoplysninger (iflg. Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)).

Uddannelsesbeviser direkte relateret til en studerende, opbevaret af en uddannelsesinstitution eller et kontor, der handler på den studerendes vegne, såsom karakterer, beviser, klasselister, studerendes skemaer, studerendes identifikationskoder, oplysninger om studerendes økonomi og studerendes disciplinæroptegnelser.

Nej

K. Konklusioner truffet ud fra andre personlige oplysninger.

Profil der genspejler en persons præferencer, kendetegn, tilbøjeligheder.

Ja

Personlige oplysninger beskrevet ovenfor, og som i denne fortrolighedserklæring ikke inkluderer:

 • Offentligt tilgængelige oplysninger fra regeringsoptegnelser.
 • Afidentificerede eller samlede forbrugeroplysninger.
 • Oplysninger udelukket fra CCPAs område, såsom:
  • sundheds- eller medicinske oplysninger dækket af Health Insurance Portability og Accountability Act of 1996 (HIPAA) and the California Confidentiality of Medical Information Act (CMIA) eller data fra kliniske undersøgelser.
  • personlige oplysninger dækket af visse sektor-specifikke fortrolighedslove, inklusive Fair Credit Reporting Act (FCRA), Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) eller California Financial Information Privacy Act (FIPA), og Driver’s Privacy Protection Act of 1994.

Hvordan indsamles oplysninger?

Personlige oplysninger indsamles fra følgende kilder:

 • Direkte fra kunder, f.eks. hvis du har ladet dig registrere på vores website, eller du frivilligt har afgivet oplysninger om dig selv.
 • Indirekte fra kunder, f.eks. oplysninger, som indsamles, når du åbner og/eller bruger en af vores onlinetjenester.
 • Fra vores tredjeparts-tjenesteudbydere, der hjælper os med at fremskaffe produkter og tjenesteydelser.
 • Fra tredjeparter, som samarbejder med os i forbindelse med de tjenester, vi yder, f.eks. fra øjenlæger som led i produktbestillinger.

Hvorfor indsamles oplysninger?

ZEISS indsamler personlige oplysninger med følgende formål:

 1. For at kunne levere vores produkter og services
 2. For at opfylde juridiske forpligtelser eller gennemføre vores juridiske rettigheder
 3. For at foretage kreditvurdering og til gennemførelsen af betalinger
 4. For at forhindre bedrageri  
 5. Til annoncerings- og marketingformål
 6. Til webanalyse og forbedring af vores website
 7. Til konkurrencer
 8. Til nyhedsbreve og andre abonnementer
 9. Til onlineapplikationer
 10. Til kontakter og kontaktformularer
 11. For at opretholde sikkerhed for beskyttede områder, såsom via ZEISS ID, og til autentificering
 12. Til ordrer og indkøb
 13. Til sælger- og leverandøradministration  
 14. For at administrere garantier og serviceanmodninger
 15. Til kundepleje og -support
 16. For at drive og tillade brugen af ZEISS digitale services, platforme og apps
 17. Til forsknings- og udviklingsaktiviteter, såsom kliniske undersøgelser
 18. Til ethvert formål der anføres, når oplysninger indsamles

Fremlæggelse af personlige oplysninger

I det forgangne år har vi over for tredjeparter til vores forretningsformål videregivet følgende kategorier af personlige oplysninger, der er/var relateret til californiske statsborgere dækket af denne videregivelseskategori:

A. Identifikatorer.
B. Kategorier af personlige oplysninger anført i California Customer Records Statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
D. Økonomiske oplysninger
F. Internet- eller anden netværksaktivitet.
G. Stedlige data.
H. Sensoriske data.
I. Professionelle eller ansættelsesrelaterede oplysninger.
K. Konklusioner truffet ud fra andre personlige oplysninger.

Se venligst "Hvilke oplysninger indsamles?" for at få flere detaljer om disse kategorier.

De kategorier af tredjeparter som vi videregav personlige oplysninger til med henblik på vores forretningsformål er:

 • Tilknyttede selskaber og datterselskaber til ZEISS
 • Sælgere, leverandører og tjenesteudbydere
 • Forhandlere og distributører der optræder som ZEISS' eksterne salgsstyrke
 • Bankvirksomheder
 • Tredjeparter der leverer vores kommunikation og produkter
 • Andre tredjeparter (inklusive regeringsinstitutioner) som krævet ved lov

ZEISS indsamler ikke forsætligt oplysninger om unge under 16 år. Kontakt os venligst, hvis du mener en ung person under 16 år har indleveret personlige oplysninger til os, så vi kan slette dem.
 

Forbrugerrettigheder

CCPA giver forbrugere (statsborgere i Californien) specifikke rettigheder angående deres personlige oplysninger. Du har ret til at anmode om adgang til eller sletning af dine personlige oplysninger. Dette gælder data indsamlet, brugt, offentliggjort eller solgt over det forgangne år, med visse undtagelser.

To exercise these rights, please submit a verifiable consumer request to us by contacting us at:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Germany
Contact by email (please do not send confidential or sensitive information): datap rivacy @zeiss .com

Phone: 1 (800) 328-2984
online form
 

Kun du eller en person der er registreret hos Californiens guvernør, som du autoriserer til at handle på dine vegne, kan indsende en verificerbar forbrugeranmodning der er relateret til dine personlige oplysninger. Du kan også indsende en verificerbar forbrugeranmodning på vegne af dit mindreårige barn.

Du kan kun indsende en verificerbar forbrugeranmodning om oplysninger to gange inden for et år. Den verificerbare forbrugeranmodning skal:

 • Indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at vi med rimelighed kan bekræfte, at du er den person, om hvem vi har indsamlet personlige oplysninger, eller er en autoriseret stedfortræder.
 • Beskriv din anmodning tilstrækkelig detaljeret, så vi kan forstå, vurdere og reagere ordentligt på den.

Vi kan ikke reagere på din anmodning eller give dig personlige oplysninger, hvis vi ikke kan bekræfte din identitet eller godkendelse til at foretage anmodningen og bekræfte at de personlige oplysninger angår dig.
 

Ikke-diskrimination

Vi vil ikke diskriminere en statsborger i Californien, der udøver sine rettigheder iflg. California Consumer Privacy Act.

Kontaktoplysninger

If you have any questions or comments about this notice or about ZEISS' privacy policies and practices, please contact us at:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Germany
Contact by email (please do not send confidential or sensitive information): datap rivacy @zeiss .com

Phone: 1 (800) 328-2984
online form
 

Australien og New Zealand:

Følgende gælder for brugere med bopæl i Australien og New Zealand:

Det er en landespecifik del af den globale ZEISS Databeskyttelseserklæring, og disse skal læses sammen. Den er offentliggjort af Carl Zeiss AG (Oberkochen, Germany) (i det følgende omtalt som ZEISS/ ZEISS Group). Carl Zeiss Pty Ltd, Carl Zeiss (NZ) Ltd og Carl Zeiss Vision Holdings Australia Ltd, (samlet ZEISS ANZ) indgår i Carl Zeiss AG (omtalt som ZEISS).

Omfanget af denne del af Databeskyttelseserklæringen definerer:

 • Dine rettigheder efter gældende lovgivning og de bestemmelser, der regulerer privatliv i Australien og New Zealand;
 • Vores (ZEISS’) rettigheder og forpligtelser efter gældende lovgivning og de bestemmelser, der regulerer privatliv i Australien og New Zealand;
   

ZEISS:

 • indsamler oplysninger, og formål med at indsamle oplysninger; 
 • bruger og videregiver dine oplysninger, herunder hvorfor, hvornår og til hvem; 
 • beskytter dine personlige oplysninger; 
 • informerer dig om indsamlingen af personlige oplysninger og typen af indsamlede personlige oplysninger (herunder kilderne til oplysningerne); 
 • kan bruge dine personlige oplysninger til direkte markedsføring, og dine rettigheder; 
 • opbevarer dine personlige oplysninger, og hvordan vi sikrer gyldigheden og nøjagtigheden af dine personlige oplysninger.
   

Du:

 • har adgang til, og hvornår du har adgang til dine personlige oplysninger; 
 • kan anmode ZEISS om at rette de personlige oplysninger, som vi indsamler og opbevarer; og 
 • kan indgive en klage, hvis du mener, ZEISS har overtrådt privatlivslovgivning, -regler, -bestemmelser, -politikker i dit land (fremgangsmåden og de forventede resultater af denne klage).

Bemærk:

Denne politik, privatlivslovgivningen og principperne til beskyttelse af privatlivets fred (gældende i Australien og New Zealand) afhænger ikke af alder, men af en persons samtykke. I tilfælde af et barn op til 15 år vil ZEISS indhente samtykke fra forældre eller værge.

ZEISS skal informere de berørte personer og Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) eller Office of the Privacy Commissioner New Zealand, hvis et brud på persondatasikkerheden sandsynligvis vil få alvorlige følger for en berørt enkeltperson.

Hvis du vil underrette os om et brud på datasikkerheden angående dine egne personlige oplysninger, indgives alle klager i første omgang til ZEISS.

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, ZEISS håndterer din klage, kan du indgive en privatlivsklage til OAIC eller Privacy Commissioner som beskrevet nærmere i denne politik.
 

Indsamling af personlige oplysninger

ZEISS sikrer, at de indsamlede og opbevarede oplysninger er rimelige og nødvendige for at kunne drive sin virksomhed.

ZEISS må ikke indhente og indsamle følsomme oplysninger om dig, medmindre der er givet tilladelse hertil efter australsk og newzealandsk lovgivning. Hvis ZEISS indhenter og indsamler dine personlige oplysninger, må det KUN være:

 • med lovlige og rimelige midler, og stillet til rådighed af dig selv, medmindre: du giver samtykke til indsamling af oplysningerne fra en anden end dig selv; eller ZEISS er bemyndiget efter australsk eller newzealandsk lovgivning til at indsamle oplysningerne fra en anden end dig selv; eller hvis det er urimeligt eller umuligt at gøre dette.

Hvis ZEISS skulle modtage uopfordrede personlige oplysninger om dig, skal ZEISS undersøge, om oplysningerne er indsamlet lovligt (inden for 30 dage efter modtagelsen af oplysningerne) og må bruge eller videregive oplysningerne til det formål at træffe beslutningen. Hvis oplysningerne ikke har kunnet indsamles lovligt, skal ZEISS destruere oplysningerne eller sikre, at oplysningerne anonymiseres inden for 30 dage (hvis tilladt ifølge lovgivningen).
 

Hvad betyder 'indhente' og 'indsamle' i privatlivskontekst?

At opnå eller få personlige oplysninger fra en hvilken som helst kilde og med et hvilket som helst middel. I praksis vil alle personlige oplysninger, som ZEISS ligger inde med, generelt blive behandlet som oplysninger indsamlet af os. Bemærk: i New Zealand omfatter begrebet "indsamle" ikke modtagelse af uopfordrede oplysninger. Kontakt Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) eller Office of the Privacy Commissioner New Zealand for at få yderligere oplysninger.

Afsnit 13 D af Privacy Act

1988 (Australien) omhandler en oversøisk lov foreskrevet ved udenlandsk lov:

"En handling eller praksis udført af en organisation, eller som en organisation deltager i uden for Australien og De Eksterne Territorier, må ikke gribe ind i en enkeltpersons privatliv, hvis handlingen eller praksissen er foreskrevet ved en gældende lov i et udenlandsk land".

Som et multinationalt firma med hovedsæde i Tyskland er dette afsnit relevant for ZEISS og vores ZEISS ANZ-medarbejdere.

ZEISS må ikke bruge eller videregive personlige oplysninger om en enkeltperson til direkte markedsføring, som ikke overholder:

 • Do Not Call Register Act 2006 (Australien);
 • Do Not Call Register (New Zealand);
 • Spam Act 2003 (Australien);
 • Unsolicited Electronic Messages Act 2007 (New Zealand);
 • enhver anden australsk eller newzealandsk lovgivning eller en Norfolk Island-vedtagelse foreskrevet af bestemmelserne.

Brasilien

Følgende gælder for brugere med bopæl i Brasilien:

For Brasilien gælder betingelserne, der er angivet i denne politik, i overensstemmelse med lovnummer 13.709/2018 i den brasilianske databeskyttelsesforordning (LGPD).

1. Rådgiver i Brasilien

Vi har udpeget en databeskyttelsesrådgiver til vores enheder i Brasilien, især CARL ZEISS VISION BRASIL INDUSTRIA OPTICA LTDA, registreret under CNPJ-nr. 28.826.394/0001-50, samt CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, registreret under CNPJ-nr. 33.131.079/0001-49.

En rådgiver er ansvarlig for at agere bro mellem ejer, ZEISS og Autoridade Nacional de Proteção de Dados [Brasiliens databeskyttelsesmyndighed] (ANPD).

2. Den registreredes rettigheder

For Brasilien gælder det, at alle rettigheder fremført i den brasilianske databeskyttelsesforordningen kan udøves, og at vi ved alle anmodninger vil undersøge hver enkel sag for at verificere, om det er muligt at behandle din anmodning efter gældende lovgivning.

3. Indsamling af personlige oplysninger, formål med behandlingen og retsgrundlag

I Brasilien kan dine personlige oplysninger behandles – udover de allerede nævnte – med det formål at (i) tilgå ZEISS' digitale services og tilgængelige applikationer (apps) og (ii) udføre tilfredshedsundersøgelser, der sikrer din anonymitet, hvor dette er muligt.

Udover retsgrundlaget angivet i denne politik om behandling af personlige oplysninger kan vi behandle dine personlige oplysninger i Brasilien med henblik på den regelmæssige udøvelse af rettigheder i retslige eller administrative procedurer eller voldgiftsprocedurer i henhold til LGPD.

4. Videregivelse af personlige oplysninger

Vi kan videregive personlige oplysninger til tredjeparter, der er hyret til at levere en tjeneste med det formål at forbedre eller lette driften af vores services. For Brasilien gælder det, at tredjeparter kan være marketingbureauer, optikere, serviceudbydere inden for cloudløsninger m.fl.

Vi kan også videregive dine personlige data til enheder og organer tilknyttet regeringen med henblik på at opfylde en juridisk eller lovmæssig forpligtelse.

Ydermere kan vi videregive personlige oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre kontrol, der udføres af tredjepartsvirksomheder, men altid idet den registreredes privatliv og anonymitet respekteres.

ZEISS videregiver kun personlige oplysninger, der er relevante for, i proportion med og ikke for vidtgående i forhold til formålet med videregivelsen.

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til virksomheder, der kontrollerer eller kontrolleres af ZEISS, så længe dette er nødvendigt for leveringen af vores services eller for udførelse af nødvendige eller legitime funktioner fra ZEISS.

Sydafrika

You can download the country-specific requirements for South Africa here.

Kontaktdata

for henvendelser vedr. databeskyttelse

Bei einem Datenschutzanliegen wenden Sie sich gerne an:

Konzerndatenschutzbeauftragter
Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen

Kontakt via E-Mail (bitte keine vertraulichen Inhalte versenden): datap rivacy @zeiss .com

Kontakt via Telefon:
+49 7364 20-0 (Stichwort „Datenschutz“)

Contact via online form

Ændringer af denne Databeskyttelseserklæring

Denne erklæring bliver fra tid til anden ændret, så den stemmer overens med de aktuelle lovkrav, og sikrer at alle vores onlinetjenester er omfattet.

Din juridiske ret til at modtage oplysninger og til at rette, spærre, slette og gøre indsigelse påvirkes ikke af disse ændringer.

© Carl Zeiss AG – Sidst ændret: December 2020