Din hjælp til industriel opmåling

Hvordan kan et emne måles effektivt inden for kort tid uden at man skal investere i eget måleudstyr?

Din løsning er lige her! Som et ZEISS målecenter leverer vi måletjenester til virksomheder, der kræver hurtige og effektive måleresultater. Især virksomheder med flere lokationer verden over kræver sammenlignelige og præcise resultater. Det er her et ZEISS Quality Excellence Center kommer ind i billedet.

Få svar på dine spørgsmål!

Kontakt en af vores eksperter

Hvem foretager opmålingen?
Vi tilbyder professionelle, veluddannede måleteknikere fra ZEISS, som har ekspertisen og erfaringen med opmåling af komponenter fra en lang række industrier.

Hvilke emner kan måles?
Vi bruger det mest præcise og aktuelle inspektionsudstyr og inspektionssoftware samt testede og anerkendte kvalitetsprocesser til industriel opmåling. Vi tilbyder rådgivning om - og analyse af - tegningsopbygning og ligeledes tegningsforståelse og brugen af GPS målsætning. Hos ZEISS Quality Excellence Center måler og analyserer vi ethvert emne med tilhørende rådgivning af måleresultatet. Stort som småt bl.a. inden for følgende områder:

 • støbte plastemner til medicinalindustrien
 • mikroemner
 • luftfart og bilproduktion
 • museum og arkæologi

Her finder du os!

ZEISS Quality Excellence Center
Hjørringvej 118
DK - 9400 Nørresundby
Tel: +45 46 19 50 00
qec .metrology .nordics @zeiss .com

ZEISS målecenter sikrer dig effektiv levering af de nødvendige informationer.

Uanset om det er CT scanning, optisk måling, 3D opmåling eller taktil opmåling af komplekse designgeometrier, med snævre fabrikationstolerancer - vores fleksible målecenter giver dig mulighed for hurtigt og nemt at få opfyldt virksomhedens målebehov.

Vi bruger det mest præcise og aktuelle inspektionsudstyr og -software samt testede og anerkendte kvalitetsprocesser til industriel opmåling. Hos ZEISS Quality Excellence Center måler vi ethvert emne!

Artikler

Nye opgaver for høreapparatbranchen har ført til markant vækst i det danske firma Dencker A/S, som arbejder tæt sammen med ZEISS Quality Excellence Center.

ZEISS Quality Excellence Center bistår firmaet Kapacitet med teknologiske løsninger, sparring og dokumentation.

Måletekniske kompetencer har styrket nordjyske PSC både eksternt og internt.

Fælles AUKOM-undervisning har strømlinet produktionen hos Asetek.

Hvordan kan industriel opmåling med visuel og faktuel indsigt skabe værdi for din virksomhed?

Kommunikation

 • Dokumentér og fremvis dine produkters kvalitet
 • Skab tillid og tryghed ved at give dine kunder indsigt og syn for sagen

Kvalitet

 • Dokumentation af verificeret kvalitet
 • Kontrol af underleverandører

Udvikling

 • Hurtig afprøvning af nye designs
 • Identifikation af uhensigtsmæssigheder
 • Reduktion af iterationer

Produktion

 • Dokumentation af processer
 • Dokumentation af output

Få indblik i emners struktur og metrologi


Visse komponenter er krævende at måle med den konventionelle metode på grund af et tyndt og følsomt materiale og mange geometriske detaljer.

Vi tilbyder:

 • 100% opmåling ved color-mapping
 • Defekt-, lunke- og porøsitetsanalyse
 • Inspektion af montage: Non-destruktive assembly analyse med dynamisk mikroslib
 • Sporbarhed: Generering af digital ”golden sample”
 • Berøringsfri opmåling i henhold til GPS

Få svar på dine spørgsmål!

Kontakt en af vores eksperter

Computed tomography

 

Med CT scanning kigger vi ind i et emne fra alle leder og kanter. Vi giver en komplet visuel og faktuel indsigt i emnets indre og ydre forhold, - også de, der ellers ville være usynlige og allermest utilgængelige. Vi tilbyder både assembly analyse, porøsitetsanalyse, part til part sammenligning og dynamisk mikroslib.

Optisk måling & taktil opmåling

 

Med optiske og taktile opmålingsmetoder kan vi fastslå et emnes dimensioner - og herved danne en målerapport med faktuel indsigt.

3D opmåling også kaldet Hvidlysscanning

3D overfladescanning af emner, som ikke er egnet til CT scanning eller taktil opmåling.
Med denne målemetode dannes en punktsky, som vil kunne anvendes til 3D opmåling af emnet i vores virtuelle målesoftware, hvorved en målerapport såvel som en colormapping vil kunne genereres.

Undervisning i måletekniske kompetencer

 

Hos ZEISS kan du få skræddersyet undervisning til din virksomheds behov og ud fra jeres software, målemaskine og følerkonfiguration. ZEISS globale undervisningskoncept sikrer et standardiseret niveau og indhold. Vi tilbyder desuden skræddersyet undervisning i virksomheden på forespørgsel. Kontakt os for at drøfte hvilken type undervisning, der passer bedst til dig og din virksomhed.

Tegningsforståelse / Tegningslæsning

Det er vigtigt at have alle detaljer med, da dette kan have stor betydning for prisen på det færdige emne!
Vi hjælper dig med en uvildig læsning og forståelse af egne eller din kundes tegninger. Vi giver dig også et pragmatisk bud på fortolkningen, så du opnår et godt overblik, inden du giver tilbud på et mere eller mindre kompliceret emne.

Tegningsreview / Tegningsgennemgang

En let læselig og utvetydig tegning danner grobund for den bedste og billigste måde at fremtage emnet på!
Vi hjælper dig med at opbygge en gennemgang af tegningen så du fremadrettet ikke godkender dårlige emner, og ikke kasserer de gode emner. På lang sigt vil det desuden give en bedre økonomi. Vi hjælper ligeledes med at give input til referencer og tolerancer på tegningen, der matcher emnets behov.

Global undervisningsstandard for produktionsmåleteknologi

AUKOM er et internationalt uddannelseskoncept, som udbydes med identisk indhold i 28 lande og på 17 forskellige sprog. På AUKOM-uddannelsen får man undervisning i den teoretiske baggrund for al måleteknik, herunder grundlæggende metrologi og den matematik, der ligger til grund for metrologien. Der undervises også i ISO-standarder og ASME, samt i hvordan disse skal fortolkes.

AUKOM-undervisning giver dig mulighed for at opnå mere viden, bedre målefærdigheder og giver dig samtidig certificering. Du lærer standardiserede metoder for hele målekørsler og får dybtgående undervisning i alle aspekter af måleteknik.

Kursernes opbygning med flere niveauer og inddeling i moduler gør det muligt at opnå en standardviden og øge tilliden til egne målinger, uanset typen af målemaskine.

Internationalt certifikat åbner døre for måleteknikere

Mange store internationale virksomheder kræver, at deres måleteknikere har et certifikat på, at de har gennemført AUKOM-uddannelsen. Flere virksomheder forventer, at måleteknikerne hos deres underleverandører er AUKOM-certificerede, således at de kan dokumentere deres kompetencer på det måletekniske område.

I Danmark er AUKOM interessant, da der i dag ikke er en uddannelse, som måleteknikere kan tage, og som virksomheder kan afkræve certifikat på. AUKOM er en standardiseret uddannelse fra Tyskland, som kan træde i stedet herfor. Application Engineer Allan Durst fra ZEISS er en af underviserne på AUKOM-uddannelsen. Han oplyser, at der i Danmark endnu ikke er krav om, at man har et AUKOM-certifikat, men kigger man ud i verden, så ser et sådant krav ud til at blive mere og mere almindeligt.

- Der er virksomheder, hvor det forudsættes, at man er AUKOM-uddannet, hvis man skal betjene en målemaskine. Nogle steder vil man fx kun have folk ind i kvalitetsafdelingen, hvis de er AUKOM-certificerede. Så man kan sige, at et AUKOM-certifikat kan åbne mange døre for folk, der arbejder med måleteknik, siger Allan Durst.

Identisk indhold i 28 lande

AUKOM er et internationalt uddannelseskoncept, som udbydes med identisk indhold i 28 lande og på 17 forskellige sprog. På AUKOM-uddannelsen får man undervisning i den teoretiske baggrund for al måleteknik, herunder grundlæggende metrologi og den matematik, der ligger til grund for metrologien. Der undervises også i ISO-standarder og ASME, samt i hvordan disse skal fortolkes. AUKOM er udviklet som et samarbejde mellem de største virksomheder, som bruger og fremstiller måleudstyr, med ekspertbistand fra universitetet i Erlangen.

AUKOM består af tre grundlæggende og et GPS-trin. Hvert trin afsluttes med en prøve, således at man fx skal bestå prøven på AUKOM trin 1 for at blive optaget på AUKOM trin 2. GPS-trinnet kan modtages separat og er uden afsluttende prøve.

Kurser overalt i Danmark

Allan Durst underviser på åbent udbudte AUKOM-kurser i Sønderborg. Disse kurser afholdes sammen med FVM (Foreningen for Værkstedsteknisk Metrologi), som ZEISS har et godt samarbejde med. Men Allan Durst kommer også gerne til andre lokationer i hele Danmark, hvis kunden ønsker det. Og selv om undervisningen primært er teoretisk, kender Allan Durst fra sin dagligdag også til virksomheders praktiske brug af måleteknisk software og GPS.
Kurserne afholdes på dansk eller engelsk alt efter kundens ønsker. Nogle af kurserne er tre-dages-kurser, mens andre forløber over en hel arbejdsuge. Der er plads til max. 8 deltagere på hvert hold.

Læs mere om AUKOM-uddannelsen hos ZEISS

Teknisk assistanceZEISS Quality Excellence Center tilbyder support på stedet, ferieafløsning og vurdering af måleprocesser. Vi tilbyder validering af form- og plastmontager, First Article Inspections (FAI) samt reverse engineering af emner.

ZEISS erfaring & teknologi

 • AUKOM-certificering
 • PTB-certificeret software
 • Driftssikker laboratorieovervågning af temperatur og luftfugtighed
 • Virksomhedens emner inspiceres af ZEISS hos ZEISS
 • Hurtig ekspeditionstid

Kontakt os!

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt.

Downloads

 • CALYPSO Viewer
 • GOM Inspect Suite
 • MyVGL free viewer app