De på ZEISS-domænerne offentliggjorte oplysninger kan indeholde referencer til produkter og tjenester, som ikke er blevet markedsført eller gjort tilgængelige i dit land. Sådanne oplysninger betyder ikke, at ZEISS har til hensigt at tilbyde disse produkter eller tjenester i dit land på et senere tidspunkt. Hvis det er nødvendigt, kan du kontakte vores regionale salgsorganisation, som med glæde vil give dig oplysninger om tilgængeligheden af disse produkter og tjenester. Præsentationen af produkterne og ydelserne på vores hjemmeside udgør ikke et bindende salgstilbud.

Hvis software tilbydes til gratis download, påtager ZEISS sig intet ansvar for skader som følge af download eller brug af softwaren. Download og brug af softwaren sker udelukkende på brugerens egen risiko og uden noget ansvar eller nogen garanti, undtagen i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed fra ZEISS side.

Flere steder nævner og angiver vi links til tredjeparts hjemmesider. Det gør vi kun, hvis vi er helt overbeviste om den pågældende udbyders seriøsitet. ZEISS er dog ikke ansvarlig for databeskyttelsesbestemmelserne eller indholdet af disse websteder og påtager sig intet ansvar i denne henseende. Eksterne links symboliseres med specifikke ikoner.

ZEISS besidder og forbeholder sig alle rettigheder til indholdet og layoutet på sine websteder. De immaterielle rettigheder på vores websteder og vores mærker er beskyttet. Tekst, billeder og grafik på vores hjemmesider og deres layout m.v. samt animationer og software er underlagt lov om ophavsret og anden beskyttende lovgivning. Gengivelse, gengivelse eller afspilning af hele eller dele heraf er forbudt, medmindre vores skriftlige tilladelse er indhentet på forhånd. Denne hjemmeside giver ikke nogen licens til brugen af de immaterielle rettigheder. ZEISS forbeholder sig retten til at ændre, suspendere eller lukke websteder til enhver tid og uden forudgående varsel.

På trods af omhyggelig kompilering af indholdet på vores hjemmeside påtager vi os intet ansvar for dets rigtighed, nøjagtighed, fuldstændighed eller for uforstyrret adgang til det. I det omfang det er tilladt ved lov, påtager vi os intet ansvar for direkte eller indirekte skader, herunder tab af indtjening, der opstår ved brugen af vores hjemmeside, eller i forbindelse med oplysninger, der er tilgængelige på hjemmesiden. Vi forbeholder os retten til at ændre eller supplere de angivne oplysninger og til at gøre det til enhver tid.

Carl Zeiss A/S betingelser og vilkår

  • Code of Conduct EN

    Sider: 40
    Filstørrelse: 2 MB