Juridisk meddelelse & Generelle vilkår og forretningsbetingelser

Juridisk meddelelse

De oplysninger, der er offentliggjort på domænerne fra ZEISS, kan henvise til produkter eller services, som endnu ikke er tilgængelige i dit land. Disse informationer betyder ikke, at ZEISS nødvendigvis planlægger at udbyde disse produkter eller services i dit land på et senere tidspunkt. Om nødvendigt kan du kontakte vores regionale salgskontor, som med glæde vil oplyse dig om tilgængeligheden af disse produkter og services. Præsentationen af produkter og services på vores website udgør ikke et bindende salgstilbud.

I de tilfælde, hvor ZEISS tilbyder gratis download af software, påtager vi os intet ansvar for eventuelle skader opstået som følge af download eller anvendelse af denne software. Download og brug af denne software sker udelukkende på brugernes eget ansvar og uden hæftelse eller garanti, undtagen i tilfælde af overlagt eller grov uagtsomhed fra ZEISS' side.

Vi både nævner og angiver links til tredjepart-websites flere steder. Vi gør kun dette, hvis vi har fuld tiltro til oprigtigheden af den respektive udbyder. På trods heraf kan ZEISS ikke påtage sig ansvar for databeskyttelsesbestemmelserne for eller indholdet af disse websites og påtager sig intet ansvar i denne forbindelse.

ZEISS er indehaver af alle rettigheder til indholdet og layoutet på sine websites og forbeholder sig retten hertil. De immaterielle rettigheder til vores websites er beskyttede, hvilke også gælder vores varemærker. Tekst, billeder og grafik på vores websites samt layout osv. af websitene er underlagt loven om ophavsret samt andre beskyttende lovbestemmelser. Det samme gælder animationer og software. Enhver form for gengivelse af hele eller dele heraf er forbudt, medmindre der er indhentet skriftlig tilladelse hertil. Denne website giver ingen tilladelse til brugen af de immaterielle rettigheder. ZEISS forbeholder sig retten til at ændre, suspendere eller lukke sine websites på et hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsling.

Til trods for, at indholdet af vores websites er nøje udvalgt og sammensat, kan vi ikke påtage os ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf eller garantere uhindret adgang til selvsamme. Så vidt det er juridisk tilladt, accepterer vi intet ansvar for direkte eller indirekte skader, herunder mistede indtægter, som er opstået som følge af brugen af vores website eller i forbindelse med information, som er offentliggjort på vores website. Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre eller supplere informationerne på websitet.

© Carl Zeiss AG - Senest ændret: april 2018

Generelle vilkår og forretningsbetingelser

  • Information for ZEISS Suppliers

   Sider: 12
   Filstørrelse: 741 KB
  • Environmental Policy

   Sider: 1
   Filstørrelse: 21 KB