Bæredygtighed
med ZEISS Vision Care

Det har altid været en del af vores succes på den lange bane at handle ansvarligt. Som et selskab i Carl Zeiss Foundation har vi efterlevet disse værdier i over 100 år. Vi arbejder i vores team, over hele verden, for at bevare ressourcerne, og samtidig levere de bedste redskaber til at hjælpe folk med at se bedre.

For at opfylde vores forpligtelser fokuserer vi på tre hovedområder:

Ressourcebesparelse

Bæredygtig produktudvikling

Socialt engagement

Bæredygtighed er væsentlig

Vi har bidraget til menneskers liv i mange år med vores teknologier, produkter og løsninger. Og vi er fuldt på linje med vores eneejer, Carl Zeiss Foundation, i forståelsen af, at bæredygtighed er væsentlig for menneskets, vores kunders, vores selskabs og vores ansattes fremtid.

Dr. Matthias Metz, Chef for ZEISS-forbrugermarkeder

Samarbejde for en bedre fremtid

Klimakrisen og dens virkning på vores planet er meget virkelig. ZEISS ønsker at bidrage til løsningen.

Dr. Nicole Ziegler, Chef for Bæredygtighed ZEISS
Roadmap

Som et led i vores bæredygtighedsstrategi bestræber vi os på at opnå kuldioxidneutralitet i vores drift inden 2025. I kombination med målet om at skifte til grøn energi i vores vigtigste fabrikker over hele verden inden 2022 bidrager vi til Paris-aftalen om at begrænse den globale opvarmning til at være under 2 °C.

2022

Grøn energiforsyning i vores vigtigste fabrikker over hele verden.

2025

CO2-neutralitet i alle vores globale aktiviteter.

Ressourcebesparelse

Vi sørger for, at der går mindre vand, energi og plastik til produktionen af vores brilleglas, og at der udslipper mindre CO2 ud på tværs af hele værdikæden - fra fabrikationen af delvist færdigproducerede brilleglas hele vejen frem til den endelige levering.

I kraft af over 250 enkeltstående initiativer bestræber vi os på at leve op til vores ansvar hver evig eneste dag. Vi arbejder hårdt på at opnå bæredygtig forretningspraktis på tværs af hele processen.

Washing Hands. Cleaning Hands. Hygiene With Motion Blur Effect

Mindre vand

Vi sparer vand svarende til at svare til drikkevandsbehovet hos 180.000 mennesker i et år.

Antique electronic decorative lamp in factory

Mindre energi

Vi sparer nok energi til at forsyne 3,100 husstande med elektricitet i et år.

Mindre affald

Vores årlige reduktion af affald svarer til vægten af 2,5 millioner plastikposer.

Mindre papir

Med vores nye emballage til brilleglas spares der 68 tons papir hvert år.

Nogle af vores over 250 initiativer

zeiss-smt-maps-location
Italien
Italien

100 % Vedvarende energi i Varese1

Med en blanding af hydro- og biomassenergi har fabrikken opfyldt sit energibehov vha. 100 procent vedvarende energikilder. Mængden af den registrerede vedvarende energi til elektricitet ville kunne dække elektricitetsbehovet i omkring 1,500 italienske familier, og bidrager til at undgå mere end 1,500 tons kuldioxidudledninger om året.

Mexico
Mexico

Genbrug af spildevand i Tijuana2

For at modvirke manglen på vand i særlige produktionsregioner genbruger anlægget til produktion af brilleglas spildevand fra driftsprocesser, hvor kravene til vandkvaliteten er mindre. Dette giver et årligt mindre vandforbrug på ca. 100 m3, svarende til 100 personers årlige behov for drikkevand.

Indien
Indien

Genindvinding af regnvand i Bangalore3

Fabrikken i Bangalore indsamler regnvand fra en overflade på 1.200 m2 på fabrikkens tag, og anvender det til brilleglasproduktion. På denne måde er det sparede forbrug af kommunalt drikkevand på omkring 690.000 liter om året til disposition for borgerne i et område, der konfronteres med vandmangel i tørkesæsonen.

Kina
Kina

Genindvinding af varme i produktionsprocesser i Guangzhou4

Fornyelse af et trykluftsystem giver altid bedre energieffektivitet, men i dette tilfælde har det også udløst den ide hos vores ingeniører i Guangzhou at indfange den udviklede udstødningsgas og genbruge den til opvarmning af vores indfarvningsbade: ca. 90 MWt mindre forbrug, svarende til forbrug i 30 kinesiske husstande.

Kina
Kina

Brilleglasproduktion vha. solenergi i Guangzhou5

Til produktionen af oftalmiske brilleglas bruger produktionsstedet næsten udelukkende 100 procent solenergi i stedet for fossilt brændstof.

Brasilien
Brasilien

Fremskaffelse af vedvarende energi i Petrópolis6

Anlægget i Petrópolis anvender vedvarende elektricitet fra vandkraft, hvilket forhindrer omkring 550 t CO2 om året, en mængde der svarer til det der skal til, for at en skov på 400 træer kan genskabe CO2-niveauet.

USA
USA

Omdanne affald til råmaterialer i Hebron7

Anlægget i Hebron har dannet partnerskab med en lokal virksomhed inden for automobilindustrien. I kraft af partnerskabet genbruges den brugte alkohol fra brilleglasproduktionen som et råmateriale i fabrikationen af nye alkoholbaserede produkter. Hvert år kan ca. 150 kg potentielt skadelige og flygtige organiske kemiske forbindelser således genbruges.

Australien
Australien

Vandbesparelse i kraft af ny fabrikationsproces i Tonsley8

Med en investering på mere end $1 million er produktionen i Tonsley ved at blive lagt om fra våd-kantning af brilleglassene til tør-kantning med CNC-styrede maskiner. Der produceres således ikke noget spildevand under produktionsprocessen.

Bæredygtig produktudvikling

For at gøre brilleglasproduktionen så bæredygtig som mulig gransker og forbedrer vi hele tiden vores produktionsprocesser. Vi er ved at udvikle metoder, så vi kan fremstille brilleglas med et stadig færre materialeinput, og udskifte forældet produktionsudstyr med energibesparende anlæg.

Vi ønsker at komme videre ud over traditionen for automatik for dens egen skyld, hen mod en urokkelig research efter optimale parametre, der kan resultere i det laveste energiforbrug og den laveste mængde affaldsprodukter.

Ikke blot mængden af anvendte materialer er et afgørende element i den bæredygtige udvikling, men også selve råmaterialerne. Ved at anvende et betydeligt antal bio-baserede materialer har vi udviklet flere øko-venlige fremstillede solbrilleglas som et bæredygtigt valg for kunderne.

Hundredvis af tons materiale hvert år

Det er lykkedes os at reducere forbruget af ressourcer i fremstillingen af halvfabrikerede brilleglas.

Sven Hermann, Marketing- og salgsdirektør i ZEISS Vision Care

Bevarelse af ressourcer

Det er vores mål at bruge mindre vand, mindre energi og at reducere produktionen af affald i alle vores produktionsprocesser.

Emanuele Novelli, Chef for bæredygtighed i ZEISS Vision Care

Socialt engagement

Som et selskab ejet af en fond er vi forpligtet til at vise social ansvarlighed. Så det at handle ansvarligt er en af vores forretningsværdier. Vores mission: Klart syn for alle.

Til formålet støtter vi forskellige lokale initiativer, der er viet til dette emne. Mange mennesker har ikke adgang til nogen former for omsorg for øjnene, især i de yderste landområder i særligt ulande. Den vigtigste årsag er, at der i de fleste udviklings- eller fattigdomsregioner er mangel på professionel og logistisk kapacitet til at kunne tilbyde en korrektion af synet.

Aloka Vision Programme i Indien

Behovet for briller, med lave omkostninger og god kvalitet i ydreområder og uberørte regioner i Indien er massivt. Aloka Vision Programme, startet og støttet af ZEISS, har til formål at ændre forholdene inden for optometri i sådanne områder vha. nyskabende netværksdannelse, teknologi, innovation, kvalitetsbriller samt at gøre opmærksom på fordelene ved at kunne se ordentligt.

vision care free lunch fund

Gratis frokostfond i Kina

Da familier i de yderste hjørner af Kina ofte er for fattige til at have råd til frokost, tilbyder den gratis frokost-fond skolemad til børn. ZEISS sluttede sig til projektet i 2014 og har siden sørget for omkring 820.000 gratis måltider for børn. Desuden bringer ZEISS sammen med vores samarbejdspartnere, optometri til skolerne ved at yde professionelt øjentjek og donere gratis brilleglas.

earth in hands. green planet on hand. save of earth. environment concept for background web or world guardian organization.Elements of this image furnished by NASA

Optometri der giver syn i Vietnam og Malawi

For at forhindre blindhed og dårligere syn forårsaget af synstab, der ikke er gjort noget ved, og for at tage hånd om problemet med det ødelæggende synsmæssige problem blev Optometry Giving Sight grundlagt i 2003. Med en donation på mere end $110.000 har ZEISS Vision Care Canada, i samarbejde med WestGroupe, bidraget til at rejse midler til kritiske lokale udviklingsprojekter, såsom en optometriskole i Vietnam og udstyr til et optometriprogram i Malawi.