Hvad er øjets rotationscenter?

Et særligt punkt i øjet, som spiller en vigtig rolle i produktionen af ZEISS brilleglas

Vidste du, at der er et særligt punkt i øjet – nemlig dets rotationscenter – som spiller en vigtig rolle ved optimeringen af præcisionsbrilleglas hos ZEISS? Dette punkt kan have afgørende betydning for den synskomfort, en brillebruger får med sine nye brilleglas.

Der er mange individuelle parametre eller målepunkter, der er vigtige ved tilpasningen af glassene i et brillestel. Det er dem, der afgør, hvor naturligt brugerens syn bliver, og hvor hurtigt tilvænningen til de nye brilleglas sker. Til disse parametre hører bl.a. toppunktsafstanden, pupilafstanden, synshøjden, glassenes hældning i stellet og stellets vinkling eller krumning. Men der er ét punkt i øjet, som ikke måles direkte af optikeren. Øjets rotationscenter er endnu en parameter, som indgår i produktionen af ZEISS præcisionsbrilleglas.
ZEISS beregner denne værdi ved hjælp af en kompleks algoritme. ZEISS inkluderede første gang dette punkt i produktionen af brilleglas i 1970 og har siden konstant forbedret og optimeret beregningen af det i ZEISS glasdesign. Dette kan kun lade sig gøre på basis af en stor mængde datarecords fra brugere – mere end 500.000 i alt!

Øjets rotationscenter er det punkt, som øjet drejer omkring under synsprocessen!

Hvorfor er øjets rotationscenter så vigtigt for brugeren?

Det er særlig vigtigt at inkludere øjets rotationscenter i glasdesignet hos personer, der bruger glas med høj styrke. Det optimerer synet og gør det mere naturligt og komfortabelt. Dette punkt er især vigtigt i forbindelse med produktionen af flerstyrkeglas. Og det er et absolut 'must' ved produktionen af flerstyrkeglas ved hjælp af freeform teknologien hos ZEISS. Der er tale om en af de mange brikker i det puslespil af faktorer, der afgør, hvor komfortabelt brugerens øjne kan glide mellem de forskellige synsafstande for nær-, mellem- og fjernområdet.

ZEISS afprøver og kontrollerer konstant beregningen af denne algoritme på grundlag af nye data fra et stort antal øjenundersøgelser. Dette arbejde understøttes af den lægelige ekspertise og store erfaring hos vores kolleger fra Carl Meditec AG. Placeringen af dette punkt varierer indenfor et område på få millimeter og skal beregnes individuelt for hver enkelt bruger.

Rotationscenter (Z’) for øjne med normalt syn

Rotationscenter (Z’) for øjne med normalt syn
Som navnet antyder, befinder øjets rotationscenter sig præcis i midten af øjet.

Z’ = øjets rotationscenter
e = hornhindens toppunktsafstand
b’ = afstand af toppunkt til øjets rotationscenter
b* = hornhindens afstand til øjets rotationscenter

Ændring af placeringen af øjets rotationscenter i nærsynede øjne:

Ændring af placeringen af øjets rotationscenter i nærsynede øjne

Nærsynethed eller myopi medfører normalt, at øjeæblet bliver for "langt". En afvigelse på mindre end 1 millimeter kan ved nærsynethed resultere i omkring 3 dioptrier. Det betyder, at øjet drejer anderledes omkring rotationscentret og derfor også ser anderledes gennem glasset.

Ændring af placeringen af øjets rotationscenter i langsynede øjne:

Ændring af placeringen af øjets rotationscenter i langsynede øjne

Langsynethed eller hyperopi medfører normalt, at øjeæblet bliver for "kort", så afbildningen af fjernere objekter sker bag nethinden. Resultatet er et uskarpt billede. Det betyder igen, at øjet drejer anderledes omkring rotationscentret og derfor også ser anderledes gennem glasset.

Øjets rotationscenter spiller ligeledes en vigtig rolle ved bygningsfejl.

Et øje med bygningsfejl danner et billede af verden med to fokuslinjer, som enten begge kan være placeret med forskellige afstande hhv. foran eller bag nethinden, eller være placeret med en linje foran og en linje bag nethinden. I centret mellem de to fokuslinjer er billedet uskarpt, og der er ikke nogen primær retning: Ofte betegnes dette fænomen som "gennemsnitlig grad". Denne gennemsnitsværdi bruges til beregning af øjets rotationscenter, som så indgår i beregningen af toriske glas (glas med forskellig optisk styrke og fokuslængde i to retninger vinkelret på hinanden).
Rotationscentret afhænger derfor af typen af den aktuelle synsfejl og er forskelligt fra person til person. Derfor sker der ingen ændring i tilfælde af associeret fori – også kaldet fiksionsdisparitet, en fejl ved placeringen af billedet, som skyldes, at de to synsakser afviger fra hinanden, som gør, at det kræver store anstrengelser for at undgå dobbeltsyn. Prismeglas kan korrigere associeret fori og kan dermed forbedre synskomforten.

ZEISS online-synstest Hvor godt ser du kontraster og farver? Tjek dit syn her – hurtigt og nemt!

I overblik:

Vidste du, at ud over kvaliteten og nøjagtigheden af beregningerne af glasdesignet, er målingerne under refraktionen og centreringen også af afgørende betydning? Upræcis centrering kan betyde en reduktion på 40 % af brilleglassets optiske virkning. Yderligere oplysninger…

Briller som er tilpasset til deg

Min synsprofil Bestem dine personlige synsvaner, og find din personlige brilleglasløsning.
Find en ZEISS optiker i nærheden af dig

Lignende artikler

Øjenbryn lyver ikke Det siger vores øjenbryn om os

Forstå synet 23-04-2019

Tags: Generelt om synet

Det menneskelige øjes kompleksitet – fra den blinde plet og makula til fokuseret og perifert syn Hvordan vores hjerne kompenserer for forvirrende konstruktionsfejl i vores øjne.

Forstå synet 16-10-2017

Tags: Generelt om synet

Når vi blinker, græder og ser stjerner Hvorfor er vores øjne så enestående

Forstå synet 16-10-2017

Tags: Generelt om synet

Hvorfor kan vi ikke alle se lige meget? Kraftigere farver, bedre nattesyn, forbedret kontrast – til bedre brug af hele vores synspotentiale.

Forstå synet 16-10-2017

Tags: Generelt om synet

Lignende produkter