Hvordan en af ZEISS indgivet patentansøgning (EP0039497) for 30 år siden fastlagde nye standarder for progressive brilleglas

Hjælp mod presbyopi, et visuelt problem af en særlig slags for den optiske industri - dengang og nu

Presbyopi som også kaldes ”Gammelmandssyn”, er den gradvise reducerede evne til at fokusere på nære ting. Presbyopi har altid udgjort en særlig udfordring for producenter af brilleglas. For når overfladerne på brilleglassene slibes, så samles der mange forskellige typer af optiske brilleglas. Jagten på den "hellige gral" - designet på det perfekte progressive brilleglas uden slørede områder, finder stadig sted den dag i dag. Men i begyndelsen af 1980'erne gjorde en ung ansat i Carl Zeiss's matematiske afdeling et kup ved udviklingen af progressive brilleglas.  

Ideen om at fremstille brilleglas, der tilbyder folk med presbyopi kontinuerligt syn fra afstand til nær har eksisteret siden starten af det 20. århundrede. De første forsøg på at gøre progressive brilleglas til en realitet blev foretaget i 1909. De mislykkedes dog. Brilleglassene blev aldrig markedsført, da de havde for mange mangler. Det var først i 1956, at Bernhard Maitenaz fra Société des Lunetiers opnåede et gennembrud, og hans progressive brilleglas blev patenteret. Grundstenen til nutidens progressive brilleglas blev lagt.

Hvad har progressive brilleglas at gøre med vandret symmetri?

I slutningen af 1970'erne blev en ung matematiker, der netop havde afsluttet universitetet, ansat i firmaet Carl Zeiss. På eget initiativ udviklede han ikke alene nye progressive brilleglasdesign i overensstemmelse med nye standarder ved at udføre tidskrævende matematiske beregninger for brilleglas og område ved hjælp af spline-teknikken, men han skrev også de computerprogrammer, som kræves til dette. Og det var dengang man brugte hulkort og centrale datamater med meget begrænset edb-kapacitet.

Vores unge medarbejder havde kun ét mål for øje - nemlig at tilbyde fremtidens brillebrugere et progressivt brilleglas, der ville hjælpe dem med at se bedre og mere naturligt, og et, som er komfortabelt at anvende, og som de kan tåle. Intet af dette kunne man tage for givet dengang.

Gerhard Fürter, matematikeren, nåede en milepæl i udviklingen af det progressive brilleglas sammen med lederen af matematikafdelingen, Hans Lahres, hvilket blev bekræftet i 1981, da Carl Zeiss fik patent EP0039497. Der var blevet taget et afgørende skridt i retning mod individuelle progressive brilleglas.

Men hvad var så nyt og revolutionerende ved de progressive brilleglas "Gradal HS"?

I 1983 markedsførte Carl Zeiss det innovative progressive brilleglas "Gradal HS". I forbindelse med det nye brilleglas spiller den "horisontale symmetri" (HS), som er udviklet af Gerhard Fürter, en vigtig rolle. Denne garanterer det samme visuelle indtryk for både højre og venstre øje samt komfortabelt binokulært syn, dvs. stereoskopisk syn. Komforten og tåleligheden var blevet forbedret betydeligt. Horisontal symmetri sikrer, at brillebrugeren opnår det samme skarpe billede af en genstand med begge øjne.

Et yderligere problem i forbindelse med progressive brilleglas havde indtil da været det nærmeste synsfelt. I modsætning til når vi ser noget på afstand, så bevæger vores blik sig nedad og indad, når vi læser. Forud for Gradal HS var progressive brilleglas netop af denne grund drejet 10° mod næsen på begge sider. Desværre betød dette, at den horisontale symmetri ikke længere kunne opretholdes. Det lykkedes Fürter at gøre op med behovet for at dreje brilleglassene ved nær. Som følge heraf blev fordelene ved den horisontale symmetri bevaret for stereoskopisk syn og aberrationer kunne således undgås. Generelt kunne brilleglassene tilpasses bedre. Alt i alt var de nye progressive brilleglas nemmere at tåle for brillebrugerne takket være et udvidet synsfelt især på nær for eksempel ved læsning. Det var også muligt at producere tyndere og fladere brilleglas med mindre forkurve og fremragende billedegenskaber, så brillebrugerne kunne se tydeligt og samtidig se godt ud.

ZEISS online-synstest Hvor godt ser du kontraster og farver? Tjek dit syn her – hurtigt og nemt!

Nutidens progressive brilleglas

Gennem årene blev den unge matematiker en vigtig leder hos Carl Zeiss, hvor han stadig er i dag. Der har fundet en voldsom udvikling sted inden for progressive brilleglas, siden Gradal HS blev udviklet. Øjenakrobatik og lang tilvænningstid hører fortiden til. Progressive brilleglas har slået sig fast på markedet og er ekstremt populære. Progressive brilleglas kan i høj grad kundetilpasses – de kan nærmest skræddersyes til øjnene. Ét eksempel på den nyeste generation af individuelle progressive brilleglas er ZEISS's teknologien, som bruges til vores mest specialdesignede brilleglas: ZEISS Progressiv Individual 2.

Min synsprofil Bestem dine personlige synsvaner, og find din personlige brilleglasløsning.
Find en ZEISS optiker i nærheden af dig

Lignende artikler

Identificering af synsproblemer Nærsynethed, langsynethed, astigmatisme osv.: Hvilke synsproblemer er der, og hvordan kan vi korrigere for dem?
Brillens historie Fra deres oprindelse som "læsesten" til lifestyle accessoires
Bedre syn efter de 40 Alle over 40 år har normalt brug for briller. Progressive brilleglas kan genskabe et normalt 6/6-syn.
Intet ansigt er symmetrisk, og der findes ikke to mennesker med samme afstand mellem øjnene Først når brillestellet er tilpasset helt præcist til brugeren, kan brilleglassenes potentiale udnyttes optimalt.

Lignende produkter