Om at udvikle brilleglas til bilkørsel

Et kig bag kulisserne: Hvordan ZEISS udviklede DriveSafe

ZEISS har udviklet et nyt brilleglas, som er optimeret til bilkørsel. Og det er ikke et specialglas men et hverdagsbrilleglas, som kan bruges hele dagen. Det har tre særlige egenskaber, som gør det sikrere og mere behageligt for brillebrugere at køre bil. SE BEDRE har talt med dr. Christian Lappe, Scientific Affairs & Technical Marketing, og Frank Mielich, Project Manager DriveSafe/Technology & Innovation/New Product Implementation, som begge har været med til at udvikle DriveSafe.

SE BEDRE: DriveSafe Lenses er den sidste nye innovation fra ZEISS. Hvordan udvikler man et særligt brilleglas til bilkørsel? Og hvorfor overhovedet gøre det?

Dr. Christian Lappe, Scientific Affairs & Technical Marketing, og Frank Mielich, Project Manager DriveSafe/Technology & Innovation/New Product Implementation
Dr. Christian Lappe, Scientific Affairs & Technical Marketing, og Frank Mielich, Project Manager DriveSafe/Technology & Innovation/New Product Implementation

Christian Lappe: Baggrunden for, at vi udviklede DriveSafe, var et kundebehov, som vi var blevet opmærksomme på nogen tid forinden. Undersøgelser og kundefeedback fra vores optikere og brillebrugere viste, at mange ikke bryder sig om at køre bil, og måske endda føler sig usikre under kørslen, på grund af synsrelaterede problemer. Budskabet var klart: Man ville have et par briller til heldagsbrug, som gjorde det mere behageligt at køre bil.

Frank Mielich: At se godt, når man kører bil, er en meget kompleks sag, som afhænger af mange forskellige faktorer – f.eks. eventuelle synsnedsættelser og lysfølsomhed. Vi ville gerne vide, om bilkørsel involverer bestemte synsproblemer, som påvirker de fleste bilister i samme grad. Vi gennemførte omfattende markedsundersøgelser i Tyskland og USA for at finde ud af, hvad der skal til for at se bedre i trafikken, og hvilke typer vanskeligheder folk oplever, når de kører bil. Vi blev overraskede over, hvor mange synsproblemer respondenterne havde at fortælle om, og at problemerne fordelte sig så klart på bestemte områder. Tag for eksempel den ubehagelige oplevelse af at blive blændet, som er særlig udpræget under dårlige lysforhold – f.eks. i morgen- og aftendæmringen, i regnvejr og snevejr eller om natten – kombineret med den omstændighed, at vi i forvejen ser dårligere under disse lysforhold. Det er noget, de fleste har oplevet på et eller andet tidspunkt.

Christian Lappe: Dertil kommer, at nogle brugere af progressive briller ikke føler, at deres briller i tilstrækkelig grad tager højde for de hurtige hoved- og øjenbevægelser, som er forbundet med det dynamiske syn, vi behøver, når vi sidder bag rattet. De oplevede, at de begrænsede synsfelter, der opnås med traditionelle progressive brilleglas, måtte kunne forbedres. Så det var i hovedtræk de opgaver og problemstillinger, vi stod over for, da vi besluttede at udvikle en bedre synsløsning til bilister.

SE BEDRE: Hvad har disse brilleglas, som traditionelle brilleglas ikke også har? Hvorfor gør DriveSafe-briller det mere behageligt – og følgelig også mere sikkert – at køre bil?

Christian Lappe: Udviklingen af DriveSafe-brilleglassene har kredset om tre fokuspunkter:

  1. At forstå, hvordan vores pupiller reagerer, når vi kører bil under ugunstige lysforhold, og hvordan vores synskvalitet påvirkes af lysforholdene
  2. Den irriterende oplevelse af at blive blændet under kørslen
  3. Den særlige synssituation, når man kører bil med progressive briller på

 

Det første aspekt af udviklingsprojektet var at opnå en bedre forståelse af den rolle, pupillerne spiller. Vi ved, at pupilstørrelsen ændrer sig alt efter lysforholdene. Når lyset er svagt, bliver pupillerne større. Men øjnenes evne til at udvide pupillerne for at lukke mere lys ind påvirker også kvaliteten af det billede, vi ser. Det er lidt ligesom med fotografi, hvor man justerer blændeåbningen i kameraobjektivet for at kontrollere, hvor meget lys der når frem til kameraets sensor. Men denne indstilling påvirker også dybdeskarpheden. Jo mere man åbner blænden, desto mindre bliver dybdeskarpheden. Vores pupiller fungerer omtrent på samme måde. Når pupillerne udvider sig, kommer der mere lys ind på nethinden, og dybdeskarpheden reduceres. Endvidere brydes lyset i periferien også på en anden måde i øjets linse. Det lys, som kommer ind fra siden, fokuseres ikke korrekt på nethinden, og derfor kan dit syn være dårligere, når dine pupiller er stærkt udvidede.

Da vi udviklede DriveSafe, optimerede vi derfor glasdesignet, så det tager højde for øjets forringede synsevne, når lyset er svagt, og pupillen udvider sig. Denne designoptimering gør en kæmpe forskel, især for brugere af progressive briller, og understøtter vores mål om, at DriveSafe skal give et bedre og mere afslappet syn selv under vanskelige lysforhold. Resultatet af vores arbejde blev den såkaldte Luminance Design® Technology.

Frank Mielich: Det andet fokuspunkt i udviklingsprocessen var at gå nærmere ind i blændingsproblematikken. Man må generelt skelne mellem to forskellige former for blænding. På den ene side har vi den synsnedsættende blænding ("disability glare"), som er en fysiologisk blænding, der sætter dig helt ude af stand til at se – f.eks. pga. et kraftigt lysglimt. Og så er der dét man kalder ubehagsblænding ("discomfort glare"), en form for psykologisk blænding, der opleves som ubehagelig, irriterende og forstyrrende. Bilister angiver ofte lyset fra modkørende bilers forlygter eller fra gadebelysningen som årsag til en sådan ubehagsblænding.

Når det gælder synsnedsættende blænding, har vi en enkel og effektiv måde at beskytte vores øjne på: Enten lukker vi dem, eller også vender vi blikket væk fra det blændende lys. Det er en hensigtsmæssig reaktion, som ikke påvirkes af glassene i et par almindelige hverdagsbriller. Det, der interesserede os, var den ubehagsblænding, som de fleste føler sig så generet af. Et af de bedste eksempler er den blænding, som forårsages af lyset fra modkørendes forlygter under dårlige lysforhold. Videnskabelige undersøgelser har påvist en forbindelse mellem oplevelsen af blænding og brugen af LED- eller Xenon HID-lyskilder (HID = High Intensity Discharge) i de modkørendes forlygter. Dette bekræftes også af vores markedsundersøgelser. Lysets spektrale sammensætning synes at spille en særlig vigtig rolle. De moderne LED- og Xenon HID-lyskilder udsender særlig meget lys i den højenergetiske del af det synlige spektrum, dvs. i området omkring 440-470 nm.

Christian Lappe: Med DriveSafe-behandlingen kan vi selektivt dæmpe dette irriterende kortbølgede lys, der er den del af spektret, som vi føler os blændet af. Vigtigt: Brilleglas med denne overfladebehandling kan også bruges i dagslys og er fuldt ud egnede til almindelig hverdagsbrug.

Og selvfølgelig er disse brilleglas i alle henseender egnede til brug i trafikken.

Frank Mielich: Og DuraVision® DriveSafe-behandlingen giver samme robusthed og suveræne rengøringsegenskaber som vores luksusoverfladebehandling DuraVision® Platinum!

Christian Lappe: Det tredje og sidste aspekt af udviklingsprojektet var at optimere progressive brilleglas til bilkørsel. Når vi kører bil, befinder vores syn sig typisk i et højere beredskab end normalt. Bilkørsel er mere udfordrende for øjnene og kræver større koncentration end de fleste andre aktiviteter, fordi det involverer en meget dynamisk måde at se på. Vi flytter blikket, og dermed også vores opmærksomhed, fra vejen foran os til instrumentbrættet, kaster et hurtigt blik i højre og venstre sidespejl og så i bakspejlet, og kigger derefter tilbage ud på vejen ... alt sammen i hurtig rækkefølge. De optiske zoner i et par progressive briller skal sikre, at brugeren oplever et klart, naturligt og afslappet syn på alle afstande. Derfor har vi fokuseret på at optimere glasdesignet, så det opfylder de særlige synsbehov, som er forbundet med at køre bil. Men samtidig ville vi undgå, at man er nødt til at skifte briller, så snart man stiger ud af bilen. Vi har gjort afstands- og overgangszonerne i det progressive DriveSafe-glasdesign så store, at de understøtter bilistens øjenbevægelser optimalt. Alligevel er glassets nærzone stadig stor nok til aktiviteter som for eksempel læsning, så du kan have brillerne på hele dagen.

DriveSafe til progressives

SE BEDRE: Hvordan tester man sådan nogle brilleglas?

Frank Mielich: Under udviklingen af DriveSafe gennemførte vi en række videnskabelige analyser for at få større indsigt i de tre kerneområder, vi har talt om. For hver ny designfeature afprøvede testbrugere i praksis, hvordan den påvirkede deres syn, når de kørte bil, og om netop denne bestemte nye DriveSafe-prototype forbedrede deres syn i væsentlig grad. Og sådan nåede vi frem til den endelige version af DriveSafe.

Vi gennemførte også undersøgelser af, hvornår mennesker føler sig blændet. Hvor er så at sige "smertegrænsen", når det gælder ubehagsblænding? Hvor stærkt skal det blændende lys være, før man eksempelvis ikke længere er i stand til at læse bogstaver? Og hvordan forholder alt dette sig ved forskellige kombinationer af produkter, lysintensiteter og overfladebehandlinger/filtre? Vi testede prototyperne uhyre grundigt for at se, hvordan de påvirkede brugernes syn. Vores prototyper er blevet testet af rigtig mange forsøgspersoner, som har givet os subjektiv feedback baseret på et meget omfattende spørgeskema. En af de vigtigste ting for os at finde ud af var, hvordan testbrugerne følte sig tilpas med de nye glas i brillerne – både under bilkørsel og i hverdagen i øvrigt. Denne form for afprøvning "i det virkelige liv" er helt afgørende for os, og derfor var storstilede interne og eksterne brugertests en integreret del af projektet.

I samarbejde med forskningsinstituttet for autoteknologi og motorer til køretøjer FKFS ("Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotore Stuttgart") analyserede vi menneskers visuelle adfærd under bilkørsel. Vi ville vide, hvordan bilister skifter fokus mellem forskellige synsområder: Præcis hvor de kigger hen, og hvor længe? Hvordan de bevæger øjnene og hovedet? Vi fandt svarene ved at anbringe forsøgspersonerne i et særligt testkøretøj, som var udstyret med kameraer, og iagttage deres hoved- og øjenbevægelser under kørslen. Derved opnåede vi vigtige indsigter i, hvordan progressive brilleglas kan optimeres til bilkørsel.

SE BEDRE: Hvor kigger folk så hen, når de kører bil? Og hvordan bevæger de blikket? Hvor meget adskiller det sig fra andre hverdagsaktiviteter?

Christian Lappe: Den moderne verden kræver mere og mere af vores øjne. I mange tilfælde er vi slet ikke bevidste om det, men den måde, vi lever på nu om dage, tvinger vores øjne til at arbejde på nye måder. Udviklingen af ZEISS Digital Lenses er et eksempel på, hvordan vi har reageret på disse forandringer. Vi tilbringer langt mere tid med at se på ting, der befinder sig ganske tæt på øjnene, nu hvor smartphones, tablets og lignende er blevet så populære. Vores opmærksomhed – og dermed også vores blik – flytter sig hele tiden hurtigt frem og tilbage mellem nærområdet og fjernområdet. Det er trættende for øjnene i det lange løb og kan i yderste instans føre til symptomer på overanstrengelse.

Bilkørsel er forbundet med en helt anden visuel adfærd, som belaster øjnene på en anden måde. Bilkørsel kræver en meget dynamisk måde at se på, som involverer konstante hoved- og øjenbevægelser. Ud over at holde øjnene på vejen skal vi også hele tiden holde øje med omgivelserne – både direkte og ved hjælp af spejlene – samt aflæse og betjene instrumenterne i bilen. De undersøgelser, vi foretog sammen med FKFS, viste, at vi ser på vejen 96 % af tiden. Det overraskede os, for vi havde forventet en lavere procent – måske 80 % af tiden på vejen og 20 % på instrumenter og spejle. På den anden side fandt vi det også betryggende, for en bilists vigtigste opgave er trods alt at holde øje med trafikken! Ikke desto mindre betyder det i sagens natur, at vi presser alle vores blikke på sidespejlene, bakspejlet og instrumentbrættet ind på meget kort tid. Det kan man bestemt ikke kalde en "normal" visuel adfærd, og det er ekstremt anstrengende for øjnene og for hele synsapparatet. De eneste andre situationer, hvor man kan finde på at se sig så hurtigt omkring, er nok når man f.eks. krydser en befærdet gade i Paris eller er på jagt efter de bedste udsalgsvarer i stormagasinet! Og når vi kører bil, skal vores øjne gøre dette i lang tid ad gangen – somme tider endda under vanskelige lys- og sigtbarhedsforhold.

Så måske er det ikke så mærkeligt, at brilleglas designet specielt til dette formål kan give et bedre og mere afslappet syn.

Frank Mielich: Og det er også det, vores testbrugere og de første DriveSafe-brugere har fortalt os. Vi var meget tilfredse med den overordentlig positive feedback, vi fik på det færdige produkt, både fra brugere af enkeltstyrkebriller og fra brugere af progressive briller. Og selvfølgelig fås DriveSafe også i en variant til briller med kurvede glas.

SE BEDRE: Hvad var det mest spændende øjeblik for dig personligt under udviklingen af DriveSafe?

Frank Mielich: Vi begyndte med at teste et lille udvalg af prototyper med forskellige kombinationer af glasdesign og overfladebehandling (2x2-kombinationer) i en lille ekspertgruppe. At teste et nyt produkt selv er altid et spændende øjeblik i et projekt – måske det allermest spændende. Denne overgang fra teori til praksis er fuld af usikkerhedsfaktorer, men den er også spændende.

Jeg tog brillerne med mig efter arbejde den dag og prøvede dem på køreturen hjem. Den første variant var ikke imponerende, så jeg skiftede til den næste produktkombination og prøvede den foran xenonforlygterne på min bil. Det føltes fantastisk! Jeg tænkte: Måske har vi virkelig fat i noget her ...

ZEISS online-synstest Hvor godt ser du kontraster og farver? Tjek dit syn her – hurtigt og nemt!
Min synsprofil Bestem dine personlige synsvaner, og find din personlige brilleglasløsning.
Find en ZEISS optiker i nærheden af dig

Lignende artikler

De bedste briller til bilkørsel – kom sikkert frem til dit mål Individuelle glas forbedrer ikke alene dårligt syn, de kan også forøge trafiksikkerheden. Her er, hvad du bør vide, inden du anskaffer dig et par kørebriller.
Se så klart, at du næppe tror dine egne øjne - selv i mørke og dårligt lys forbedres synet ZEISS lancerer et nyt brilleglaskoncept for et bedre syn: Få et klarere, skarpere og mere afslappet syn om natten og under dårlige lysforhold.

Kørsel + mobilitet 24-11-2017

Tags:

Tips til bedre komfort ved brug af progressive brilleglas Praktisk talt alle kan hurtigt vænne sig til korrekt tilpassede progressive brilleglas.
Ofte stillede spørgsmål om ZEISS Digital Lenses

Kørsel + mobilitet 16-10-2017

Tags:

Lignende produkter