ZEISS TIL OPTIKERE OG ØJENLÆGER

Bæredygtighed
med ZEISS Vision Care

Det har altid været en del af vores succes på den lange bane at handle ansvarligt. Som et selskab i Carl Zeiss Foundation har vi efterlevet disse værdier i over 100 år. Vi arbejder i vores team, over hele verden, for at bevare ressourcerne, og samtidig levere de bedste redskaber til hjælp for, at folk at se bedre.

For at opfylde vores forpligtelser fokuserer vi på tre hovedområder:

 • Ressourcebesparelse
 • Bæredygtig produktudvikling
 • Socialt engagement
Sven Hermann, Chef for ZEISS-forbrugermarkeder
Bæredygtighed er væsentlig Sven Hermann Chef for ZEISS-forbrugermarkeder

Vi har bidraget til menneskers liv i mange år med vores teknologier, produkter og løsninger. Og vi er fuldt på linje med vores eneejer, Carl Zeiss Foundation, i forståelsen af, at bæredygtighed er væsentlig for menneskets, vores kunders, vores virksomheds og vores ansattes fremtid.

Samarbejde for en bedre fremtid Dr. Nicole Ziegler Chef for Bæredygtighed ZEISS

"Klimakrisen og dens virkning på vores planet er meget realistisk. ZEISS ønsker at bidrage til løsningen."

 • Bæredygtighed er væsentlig

  Samarbejde for en bedre fremtid

 • Roadmap

  Som et led i vores bæredygtighedsstrategi bestræber vi os på at opnå kuldioxidneutralitet i vores drift inden 2025. I kombination med målet om at skifte til grøn energi i vores vigtigste fabrikker over hele verden inden 2022 bidrager vi til Paris-aftalen om at begrænse den globale opvarmning til at være under 2 °C.

 • 2022
  2022

  Grøn energiforsyning i vores vigtigste fabrikker over hele verden.

 • 2025
  2025

  CO2-neutralitet i alle vores globale aktiviteter.

Ressourcebesparelse

Vi sørger for at der går mindre vand, energi og plastic til produktionen af vores brilleglas og at der sker mindre 2-udslip på tværs af hele værdikæden - fra fabrikationen af delvist færdigproducerede brilleglas og hele vejen frem til den endelige levering.

I kraft af over 250 enkeltstående initiativer bestræber vi os på at leve op til vores ansvar hver evig eneste dag. Vi arbejder hårdt på at opnå bæredygtig forretningspraktis på tværs af hele processen.

Mindre vand

Ved at spare nok vand til at svare til drikkevandsbehovet hos 180.000 mennesker i et år.

Mindre energi

Vi spare nok energi til at forsyne 3,100 husstande med elektricitet i et år.

Mindre affald

Vores årlige reduktion af affald svarer til vægten af 2,5 millioner plasticposer.

Mindre papir

Med vores nye emballage til brilleglas spares der 68 tons papir hvert år.

Nogle af vores over 250 initiativer

Italien

100 % Vedvarende energi i Varese1

  

Med en blanding af hydro- og biomassenergi har fabrikken opfyldt sit energibehov vha. 100 procent vedvarende energikilder. Mængden af den registrerede vedvarende energi til elektricitet ville kunne dække elektricitetsbehovet i omkring 1,500 italienske familier, og bidrager til at undgå mere end 1,500 tons kuldioxidudledninger om året.

Mexico
Genbrug af spildevand i Tijuana

Genbrug af spildevand i Tijuana2

  

For at modvirke manglen på vand i særlige produktionsregioner genbruger anlægget til produktion af brilleglas spildevand fra driftsprocesser, hvor kravene til vandkvaliteten er mindre. Dette giver et årligt mindre vandforbrug på ca. 100 m3, svarende til 100 personers årlige behov for drikkevand.

Australien
Vandbesparelse i kraft af ny fabrikationsproces i Tonsley

Vandbesparelse i kraft af ny fabrikationsproces i Tonsley8

  

Med en investering på mere end $1 million er produktionen i Tonsley ved at blive lagt om fra våd-kantning af brilleglassene til tør-kantning med CNC-styrede maskiner. Der produceres således ikke noget spildevand under produktionsprocessen.

USA
Omdanne affald til råmaterialer i Hebron

Omdanne affald til råmaterialer i Hebron7

  

Anlægget i Hebron har dannet partnerskab med en lokal virksomhed inden for automobilindustrien. I kraft af partnerskabet genbruges den brugte alkohol fra brilleglasproduktionen som et råmateriale i fabrikationen af nye alkoholbaserede produkter. Hvert år kan ca. 150 kg potentielt skadelige og flygtige organiske kemiske forbindelser således genbruges.

Brasilien
Fremskaffelse af vedvarende energi i Petrópolis

Fremskaffelse af vedvarende energi i Petrópolis6

  

Anlægget i Petrópolis anvender vedvarende elektricitet fra vandkraft, hvilket forhindrer omkring 550 t CO2 om året, en mængde der svarer til det der skal til, for at en skov på 400 træer kan genskabe CO2-niveauet.

Kina
Brilleglasproduktion vha. solenergi i Guangzhou

Brilleglasproduktion vha. solenergi i Guangzhou5

  

Til produktionen af oftalmiske brilleglas bruger produktionsstedet næsten udelukkende 100 procent solenergi i stedet for fossilt brændstof.

Kina
Genindvinding af varme i produktionsprocesser i Guangzhou

Genindvinding af varme i produktionsprocesser i Guangzhou4

  

Fornyelse af et trykluftsystem giver altid bedre energieffektivitet, men i dette tilfælde har det også udløst den ide hos vores ingeniører i Guangzhou at indfange den udviklede udstødningsgas og genbruge den til opvarmning af vores indfarvningsbade: ca. 90 MWt mindre forbrug, svarende til forbrug i 30 kinesiske husstande.

Indien
Genindvinding af regnvand i Bangalore

Genindvinding af regnvand i Bangalore3

  

Fabrikken i Bangalore indsamler regnvand fra en overflade på 1.200 m2 på fabrikkens tag, og anvender det til brilleglasproduktion. På denne måde er det sparede forbrug af kommunalt drikkevand på omkring 690.000 liter om året til disposition for borgerne i et område, der konfronteres med vandmangel i tørkesæsonen.

Bæredygtig produktudvikling

For at gøre brilleglasproduktionen så bæredygtig som mulig gransker og forbedrer vi hele tiden vores produktionsprocesser. Vi er ved at udvikle metoder, så vi kan fremstille brilleglas med et stadig færre materialeinput, og udskifte forældet produktionsudstyr med energibesparende anlæg.

Det er lykkedes os at reducere forbruget af ressourcer i fremstillingen af halvfabrikerede brilleglas.

Jesper Wiegandt

Chef Marketing-direktør i ZEISS Vision Care

Vi ønsker at komme videre ud over traditionen for automatik for dens egen skyld, hen mod en urokkelig research efter optimale parametre, der kan resultere i det laveste energiforbrug og den laveste mængde affaldsprodukter.

Ikke blot mængden af anvendte materialer er et afgørende element i den bæredygtige udvikling, men også selve råmaterialerne. Ved at anvende et betydeligt antal bio-baserede materialer har vi udviklet flere øko-venlige fremstillede solbrilleglas som et bæredygtigt valg for kunderne.

Det er vores mål at bruge mindre vand, mindre energi og at reducere produktionen af affald i alle vores produktionsprocesser.

Emanuele Novelli

Chef for bæredygtighed i ZEISS Vision Care

Socialt engagement

Som et selskab ejet af en fond er vi forpligtet til at vise social ansvarlighed. Så det at handle ansvarligt er en af vores forretningsværdier. Vores mission: Klart syn for alle.

Til formålet støtter vi forskellige lokale initiativer, der er viet til dette emne. Mange mennesker har ikke adgang til nogen form for omsorg for øjnene, især i landområder. Den vigtigste årsag er, at der i de fleste udviklings- eller fattigdomsregioner er mangel på professionel og logistisk kapacitet til at yde regulering af synet.

 • Aloka Vision Programme i Indien

  Behovet for briller, der kan betales, men dog er af en god kvalitet, i landområder og og ikke-betjente regioner i Indien er massivt. Aloka Vision Programme, startet og støttet af ZEISS, har til formål at ændre forholdene inden for optometri i sådanne områder vha. nyskabende netværksdannelse, teknologi, innovation, kvalitetsbriller samt at gøre opmærksom på fordelene ved at kunne se ordentligt.

 • Gratis frokost-fond i kina

  Gratis frokostfond i Kina

  Da familier i det landlige Kina ofte er for fattige til at have råd til frokost, tilbyder den gratis frokost-fond skolemad til børn. ZEISS sluttede sig til projektet i 2014 og har siden sørget for omkring 820.000 gratis måltider for børn. Desuden bringer ZEISS sammen med vores partnere, optometri til partnerskoler ved at yde professionelt øjetjek og donere gratis brilleglas.

 • Optometri der giver syn i Vietnam og Malawi

  Optometri der giver syn i Vietnam og Malawi

  For at forhindre blindhed og dårligere syn forårsaget af synstab, der ikke er gjort noget ved, og for at tage hånd om problemet med det ødelæggende synsmæssige problem blev Optometry Giving Sight grundlagt i 2003. Med en donation på mere end $110.000 har ZEISS Vision Care Canada, i samarbejde med WestGroupe, bidraget til at rejse midler til kritiske lokale udviklingsprojekter, såsom en optometriskole i Vietnam og udstyr til et optometriprogram i Malawi.

  Læs mere om Optometry Giving Sight


Del denne artikel

 • 1

  Kilde: for forbrug, intern dataovervågning for FY2021; *2021, ISTAT, refereret til 2018-2019, Italien.

 • 2

  Kilde: for forbrug, intern dataovevågning for FY2021; *2011, WHO.

 • 3

  Kilde: for forbrug, intern dataovevågning for FY2020; *2011, WHO.

 • 4

  Kilde: for forbrug, intern dataovevågning for FY2021; *2021, IEA.

 • 5

  Kilde: https://www.zeiss.com/vision-care/int/about-us/newsroom/topic-hub/sustainability/sustainability-and-economic-success-in-harmony.html.

 • 6

  Kilde: for forbrug, intern dataovervågning for FY2021; * Tilpasset fra EC, 2010, Guidelines implementation land carbon stock.

 • 7

  Kilde: intern dataovervågning for FY2021.

 • 8

  Kilde: Going green: bæredygtighed i den optiske sektor: https://www.insightnews.com.au/going-green-sustainability-in-the-optical-sector/